Innehåll

Aktuella naturvårdsåtgärder

Vi arbetar ständigt för att värna om Järfällas fina natur. Här ser du vilka uppdrag vi utför just nu.

Söder om Görvälnbadets parkering, Vreten

Söder om Görvälnbadets parkering, Vreten.
Pågår, beräknas färdigt innan juli 2022.

En planterad tallskog (cirka 40 år gammal) har slutavverkats (alla träd avverkas), för att återställa marken till åker. I detta fall kan det bli viltåker med solrosor eller annan gröda som gynnar bin och andra pollinatörer, eller fåglar som äter frön. Vilt kan också hitta mat på denna åker.

I juni pågår jordfräsning för att möjliggöra odling.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp