Gå direkt till sidans innehåll

Hälsans stig

Logga för Hälsans stig

På Hälsans stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv.

Varje kilometer är markerat med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du promenerat.

Slingorna i Järfälla är 6 respektive 4 kilometer.

Alla Hälsans stig-kartor finns att ladda ner på Hjärt-lungfondens webbplats och i Hälsans stig-appen.

Upp