Innehåll

Hälsans stig

Logga för Hälsans stig

På Hälsans stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv.

Varje kilometer är markerat med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du promenerat.

Slingorna i Järfälla är 6 respektive 4 kilometer.

Alla Hälsans stig-kartor finns att ladda ner på Hjärt-lungfondens webbplats och i Hälsans stig-appen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp