Gå direkt till sidans innehåll

Ombyggnad i Viksjö centrum

Vi skapar ett mer tillgängligt och tilltalande Viksjö centrum.

Viksjö centrum, mer specifikt stora parkeringen vid Plogvägen, kommer att vara lite svåråtkomligt under året.

Vi kommer att bygga ett nytt gångstråk med planteringar utefter kanten mot centrumbyggnaden samt skapa en tillgänglighetsanpassad torgyta med ny plattsättning, nyplanterade träd och ny belysning. Utöver detta kommer vi också att lägga om avloppsledningar samt renovera parkeringsytorna.

Så här gör vi Viksjö centrum mer tillgängligtPDF

Här finns nya busshållplatsen vid Viksjö centrum

Varför gör vi detta?

Vi ska göra centrumet mer tillgänglighetsanpassat, renovera parkeringsytor samt göra trafiksituationen smidigare.

Hur påverkar det mig?

Byte av avloppsledning framför kyrkan som medför bullrande markarbeten. Delar av ytorna vid Viksjö centrum och stora parkeringen vid Plogvägen kommer att vara avstängda under byggtiden, men det kommer fortfarande vara möjligt att gå genom centrum under hela perioden. Arbetet med byte av avloppsledningen beräknas vara färdigt under sommaren 2018.

Busshållplatsen flyttas under byggtiden från Viksjö kyrka till Plogvägen.

På den stora parkeringsplatsen vid Plogvägen kommer det att vara 4-timmarsparkering dagtid under byggtiden. 

Jag har barn på Viksjöskolan, bör jag tänka på något speciellt?

Vi föreslår att du släpper av dina barn vid Andebodavägen/Traktorvägen och att du undviker Agrargränd/Plogvägen.

När är det klart?

Vi planerade att vara färdiga med detta under december 2018. En del etapper har tyvärr blivit försenade. Vi kommer att uppdatera den här sidan så fort vi får information från vår entreprenör.

Senast uppdaterad: 2018-08-09

Upp