Gå direkt till sidans innehåll

Ombyggnad i Viksjö centrum

Vi skapar ett mer tillgängligt och tilltalande Viksjö centrum.

Viksjö centrum, mer specifikt stora parkeringen vid Plogvägen, kommer att vara lite svåråtkomligt under året.

Vi kommer att bygga ett nytt gångstråk med planteringar utefter kanten mot centrumbyggnaden samt skapa en tillgänglighetsanpassad torgyta med ny plattsättning, nyplanterade träd och ny belysning. Utöver detta kommer vi också att lägga om avloppsledningar samt renovera parkeringsytorna.

Så här gör vi Viksjö centrum mer tillgängligtPDF

Här finns nya busshållplatsen vid Viksjö centrum

Det här händer i Viksjö centrum just nu (uppdaterat 24 april)

Våren är här och det varmare vädret gör att vi bland annat kan arbeta vidare
med asfaltering i Viksjö centrum.

Parkeringen vid Plogvägen
Vi kommer att färdigställa Plogvägens parkering. Det kommer göras i etapper
så att parkeringen ändå kommer att vara tillgänglig i så stor utsträckning som
möjligt. Arbetet börjar vecka 17 och beräknas vara klart vecka 22.

Bussvägen på Plogvägen samt bussnurran
Arbetet startar vecka 23. Plogvägen asfalteras då, en halva i taget. Busshållplatsen
flyttas tillfälligt till andra sidan när det asfalteras på busshållsplatssidan.
Under två dagar kommer bussnurran vara helt stängd, då flyttas busshållplatsen
tillfälligt till Viksjöleden.

Vad återstår sen?
Det återstår viss plattläggning, som beräknas vara klart inom kort. Planteringar
av träd beräknas ske under hösten. Vi ska även måla parkeringsytan samt
sätta upp pållare så att trafiken tar sig ut på rätt ställe.
Området mellan kyrkan och skolan, där vår entreprenör har sina bodar idag
kommer på sikt att bli en liten stadspark.

Varför gör vi detta?

Vi ska göra centrumet mer tillgänglighetsanpassat, renovera parkeringsytor samt göra trafiksituationen smidigare.

Hur påverkar det mig?

Byte av avloppsledning framför kyrkan som medför bullrande markarbeten. Delar av ytorna vid Viksjö centrum och stora parkeringen vid Plogvägen kommer att vara avstängda under byggtiden, men det kommer fortfarande vara möjligt att gå genom centrum under hela perioden. Arbetet med byte av avloppsledningen beräknas vara färdigt under sommaren 2018.

Busshållplatsen flyttas under byggtiden från Viksjö kyrka till Plogvägen.

På den stora parkeringsplatsen vid Plogvägen kommer det att vara 4-timmarsparkering dagtid under byggtiden. 

Jag har barn på Viksjöskolan, bör jag tänka på något speciellt?

Vi föreslår att du släpper av dina barn vid Andebodavägen/Traktorvägen och att du undviker Agrargränd/Plogvägen.

När är det klart?

Vi beräknar att vara färdiga i juni 2019.

Senast uppdaterad: 2018-08-09

Upp