Gå direkt till sidans innehåll

Rotebro­leden

Trafikverket bygger om den 6 km långa Rotebroleden, väg 267, mellan trafik­platserna Stäket och Rotebro, för att alla ska komma fram på ett säkert sätt.

Så här vill Trafik­verket bygga om Rotebroleden

  • Planskilda korsningar byggs vid det planerade verksamhetsområdet i Järfälla kommun, vid anslutningen till väg 850 Mälarvägen och vid Bisslingevägen/Överby.
  • Gång- och cykelvägen blir sammanhängande längs med hela sträckan, och där den korsar Rote­bro­leden byggs broar eller vägportar, bland annat vid Eve­lund/Söderby­vägen och vid Båtsmanstorp.
  • Viltpassager anläggs för att små och stora djur ska kunna röra sig i området.
  • Bullerskydd sätts upp i form av vallar eller skärmar eller så byts fönster ut där Natur­vårdsverkets riktvärden överskrids.

Åk nya Rotebroleden

Nu kan du via Trafikverkets VR-modell åka längs med väg 267 Rotebroleden, mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro, när vägen är ombyggd och klar.

Klicka här för att åka med längs nya Rotebro­leden (film)

Allmänningsvägen/Allmänningen och ny busshållplats

Allmänningsvägen fram till trafikplats Allmänningen kommer att öppnas under våren 2020. Utefter den vägen håller vi på att bygga en ny busshållplats i företagsparken.

Miljö − så blir det bättre

Rotebroleden är en kraftig barriär för både vilda djur och människor i grönområdena längs med leden. I projektet planerar Trafikverket för flera nya passager över och under Rotebroleden för både små och stora djur samt för gå­ende och cyklister. Projektet innebär det en rad för­bättringar jämfört med hur det ser ut idag.

Buller

Trafikverket har beräknat bullret längs med hela vägen. Beräkningarna visar hur buller­nivåerna ser ut i dag och utifrån dem har man beräknat hur nivåerna förändras om vägen breddas och hastigheten höjs. Utifrån beräkningarna kan Trafik­verket även se vilka åtgärder som behöver göras för att klara riktvärdena för buller för dem som bor närmast vägen.

Senast uppdaterad: 2019-08-14

Upp