Gå direkt till sidans innehåll

Aktiv mobilitetsfond

Nu kan du som bor eller jobbar i Barkarby/Skälby lämna in förslag på åtgärder som bidrar till en aktiv miljö. Vill du se en sommargata, cykelpumpar, ny belysning, skateramper eller något helt annat? Vi vill höra ditt förslag!

Projektet Aktiv mobilitetsfond syftar till att få fler att röra på sig – både till vardags och på fritiden. Vi tror att ni som bor och vistas i området sitter på många bra idéer och nu vill vi få in era förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet.

Hur går det till?

  1. Inlämningsperioden pågår mellan den 13 april och den 8 maj. Därefter kommer förslagen att bedömas utifrån olika kriterier och konkretiseras av en arbetsgrupp på Järfälla kommun.
  2. Projektet har en budget på 500 000 kr som ska fördelas på minst två förslag. Respektive förslag får därmed kosta max 250 000 kr.
  3. Från den 23 maj och den 5 juni kommer sedan du och alla andra kunna rösta på de olika förslagen. De förslag som får flest röster kommer sedan att genomföras av Järfälla kommun under hösten.
  4. Ta sedan del av vår festliga invigning för att fira genomförandet av era förslag!

Länk till omröstning publiceras här den 23 maj

Tävlingens kriterier

Förslaget du lämnar in ska…

… handla om en förbättring av den fysiska miljön för att öka rörelse genom exempelvis gång och cykel.

… bidra till att så många som möjligt kan utnyttja den åtgärd som genomförs.

… kunna genomföras på offentlig plats som alla invånare har tillgång till.

… inte strida mot svenska lagar.

… vara möjligt att utföra av kommunen, i linje med kommunens trafiksäkerhetsarbete.

… kunna skötas och underhållas av Järfälla kommun.

Mer om Aktiv mobilitetsfond

Aktiv Mobilitetsfond är ett delprojekt i forskningsprojektet Bikeable City, som nu pågår i Barkarby/Skälby.
Projektet finansieras av Vinnova och verkar för ökad fysisk aktivitet. Studier visar tydligt att Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Bikeable City tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder på stadsdelsnivå. Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål; att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan. Projektet tar avstamp i fem dellösningar för främjad cykling och aktiv mobilitet; Aktiv mobilitetsfond; Tryggt med teknik, Fysisk aktivitet på recept, Cykeltågsapp för barns skol-och fritidsresor samt Genvägar och träbroar.

Har du några frågor?

Kontakta Servicecenter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp