Innehåll

Aktiv mobilitetsfond

Under våren har personer med Barkarby/Skälby-koppling fått lämna in förslag på åtgärder som ska få fler att röra på sig. Vi fick in många bra förslag för en mer aktiv och hälsosam miljö i Barkarby/Skälby. Nu är omröstningen avslutad och de två förslagen som kommer att genomföras är ”Hälsans stig” och ett utegym i Vålberga!

Förslaget med flest röster: Vålberga utegym

" I Vålbergaområdet finns ett belyst motionsspår. I anslutning till det föreslår jag ett utegym vid Vålbergaparken. Utegymmet kan locka fler än de som nu promenerar och löptränar i området och ger möjlighet till mer allsidig träning av kroppen än enbart löpning/gång. En lämplig placering är i södra ändan av gräsmattan i Vålbergaparken. Då finns det också plats för förskolan som planeras i området."

Förslaget med näst flest röster: Hälsans stig

"Jag tänker mig en kulturstig där medborgare får kombinera kultur, historia och motion medan nyinflyttade får en chans till förankring i området de flyttat till. Stigen har olika stationer där man kan lära sig om området och skapa sociala möten i kombination med rörelse. Det skulle också kunna finnas olika slingor med varierande längd så att stigen anpassas till flera målgrupper.”

Så här många poäng fick de olika förslagen

1. Vålberga utegym 246 poäng
2. Hälsans stig 223
3. Utegym Skälbyparken 189
4. Parkour-/hinderbana 157
5. Lekpark 157
6. Frisbee-/discogolfbana 144
7. Klätterväggar 131
8. Färgglada gångbanor 126
9. Cykelpark 107
10. Löparbana 96
11. Pumptrackbana 77
11. Skateboardramper 77
13. Studsmatta i asfalten 69
14. Cykelparkering Orions förskola 41
15. Hopphage på trottoar 30

Mer om Aktiv mobilitetsfond

Aktiv Mobilitetsfond är ett delprojekt i forskningsprojektet Bikeable City, som nu pågår i Barkarby/Skälby.
Projektet finansieras av Vinnova och verkar för ökad fysisk aktivitet. Studier visar tydligt att Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Bikeable City tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder på stadsdelsnivå. Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål; att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan. Projektet tar avstamp i fem dellösningar för främjad cykling och aktiv mobilitet; Aktiv mobilitetsfond; Tryggt med teknik, Fysisk aktivitet på recept, Cykeltågsapp för barns skol-och fritidsresor samt Genvägar och träbroar.

Tävlingens kriterier

Förslagen som lämnades in skulle…

… handla om en förbättring av den fysiska miljön för att öka rörelse genom exempelvis gång och cykel.

… bidra till att så många som möjligt kan utnyttja den åtgärd som genomförs.

… kunna genomföras på offentlig plats som alla invånare har tillgång till.

… inte strida mot svenska lagar.

… vara möjligt att utföra av kommunen, i linje med kommunens trafiksäkerhetsarbete.

… kunna skötas och underhållas av Järfälla kommun.

Har du några frågor?

Kontakta Servicecenter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp