Gå direkt till sidans innehåll

Det här är Järfälla

Järfälla är en växande kommun. Vi är cirka 79 000 invånare och kommer att bli ännu fler då vi bygger en stad. Vi är totalt cirka 4 300 medarbetare i kommunen som erbjuder välfärd med kvalitet. Vi strävar hela tiden efter att ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar i Järfälla.

Vår Vision – För alla framåt

Visionen togs fram för att alla vi som arbetar i Järfälla kommun och dagligen möter Järfällaborna ska ha fokus på de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss de närmaste åren. Visionen tar sikte på år 2030 för att vi tydligt ska se hur vi lever i förändringen. Visionen ska hjälpa oss att tillsammans nå målen, genomföra uppdragen och skapa goda resultat som kommer Järfällaborna till godo. Det betyder också att vi ska ha fokus på det ansvar vi har för ekonomin och att använda skattepengarna på ett effektivt sätt.

”Visionen är ett viktigt verktyg för oss alla – chefer och medarbetare – i Järfälla kommun. Den ska hjälpa oss att lyfta blicken och kan då fungera som en motor i allt från hur vi rekryterar till hur vi har utvecklingssamtal eller bemöter invånarna. Vi behöver ställa oss frågor som: Hur jobbar du framåt? Hur hjälper du dina arbetskamrater framåt? Jag är helt säker på att om vi utgår från visionen för att få en bild av våra utmaningar kommer vi att få energi och motivation att genomföra de uppdrag som politiken beslutar om – och därmed nå målen”, säger kommundirektör Christina Rapp Lundahl.

Kommunala bolag

Kommunen har två helägda bolag, Järfällahus AB och Järfälla Näringsliv AB.

Järfällahus AB äger och förvaltar 5 560 lägenheter, 4 578 fordonsplatser och 465 kommersiella lokaler i Järfälla kommun – från Barkarby i söder till Kallhäll i norr.

Järfälla Näringsliv AB är kommunens helägda näringslivsbolag och näringslivskontor. De arbetar med fyra verksamhet­sområden: näringslivsservice, nyetableringar, nyföretagande och besöksnäring.

Senast uppdaterad: 2018-12-21

Upp