Gå direkt till sidans innehåll

Utveckla dig på jobbet

På Järfälla kommun finns det plats för utveckling. Nya uppdrag, nya målgrupper eller varför inte helt nya arbetsuppgifter? Så länge du vill kan du växa och utvecklas i den takt du själv önskar.

Järfällas akademier och utbildningar

Medarbetarakademin

Utbildningen är ett utvecklingsprogram för medarbetare i Järfälla kommun och vänder sig till de medarbetare som är motiverade till att ta ett större ansvar för sin egen, arbetsplatsens och organisationens utveckling, utan att för den skull gå in i en chefsroll.

Arbetsledarakademin

Utbildningen vänder sig till medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som till exempel arbetslags-, grupp, - och teamledare eller liknande. Utbildningen är processinriktad och innehåller övergripande och varierad kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling.

Ledarskapsakademin

Ledarskapsakademin är kommunens chefsförberedande utbildning. Utbildningen har fokus på att utveckla deltagarnas kompetens inom ledarskap och består av föreläsningar och seminarier, grupparbeten samt individuella uppgifter.

Akademierna är dels kommunövergripande inom Järfälla men genomförs också i samarbete med andra kommuner.

Ledarutvecklingsprogram

Att vara chef i Järfälla är ett stimulerande och utmanade uppdrag. Programmet vänder sig till chefer i kommunen och har som syfte att stärka ledarskapet.

Övrig utbildning

Det finns såklart också kurser, seminarier, workshops och andra utbildningar i exempelvis projektledning, ekonomi, arbetsmiljö, säkerhet, konflikthantering, rekrytering osv. Allt som du kan tänkas ha behov av under vägens gång.

Senast uppdaterad: 2018-12-21

Upp