Innehåll

Vikarie­ inom för- och grund­­skola

Bemannings­tjänst är Järfälla kommuns vikarie­pool inom för- och grund­skolor. Vi rekryterar vikarier som arbetar som barn­skötare eller skol­måltids­biträden inom Järfälla kommuns kommunala för­skolor, för­skole­klasser, fritids­hem, fritids­klubbar och skol­måltids­verksamheter.

Aktuella tjänster

Som vikarie blir du anställd av Bemannings­tjänst, men du arbetar på uppdrag av våra verk­samheter. Våra med­arbetare är tim­avlönade och får betalt för de timmar de arbetar.

Bemannings­tjänst kan erbjuda tim­anställning i högst 340 dagar under en tre­årsperiod, inklusive övrig arbetad tid med Järfälla kommun som arbetsgivare. Under den tiden har du möjlighet att fundera på om du vill vidare­utbilda dig inom något av de yrken som finns inom våra för- och grund­skolor. Vikariaten kan omfatta allt från endags­vikariat, som du kan bli erbjuden samma dag du ska infinna dig på arbets­platsen, till längre vikariat på max tre månader.

Vi arbetar med ett elektroniskt vikarie­anskaffnings­system vilket innebär att du måste ha tillgång till Internet, en mobiltelefon och en dator för att vi ska kunna erbjuda dig arbete. Som vikarie ansvarar du för att lägga in de tider som du vill och kan arbeta hos oss samt besvara de vikariat­förfrågningar som du får.

Kvalifikationer

För att söka till vår vikarie­pool måste du ha fyllt 18 år samt kunna uttrycka dig och förstå svenska i tal och skrift. Du ska även kunna arbeta minst fem dagar per månad. Vi prioriterar i första hand utbildade barnskötare och utbildade skolmåltids­biträden. Har du erfarenhet från arbete med barn eller i stor­kök ser vi det som meriterande.

Du måste tycka om och se det som en utmaning att arbeta på nya arbets­platser och sam­arbeta med nya kollegor. Efter­som tjänsten innebär att snabbt kunna bidra till en god arbets­insats måste du kunna arbeta självständigt, ha förmåga att ta egna initiativ och vara utåtriktad.

Då våra medarbetare arbetar måndag-fredag på schema med arbetstider mellan klockan 06:30‑17:30 söker vi främst dig som kan arbeta under dessa tider.

Om du erbjuds anställning hos oss krävs det enligt lag att du ska uppvisa ett belastnings­register­utdrag för att anställning ska vara aktuellt. Belastnings­registret benämns "Belastningsregister för Förskole­verksam­het/Skola/Skol­barn­omsorg" och finns att beställa på Polisens webbplats. Notera att belastnings­registret får vara max ett år gammalt sedan utfärdande­datum.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att höra av dig.

Telefon: 08-580 290 80
E-postadress: bemanningstjanst@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp