Innehåll

Gör din VFU hos oss och hamna rätt direkt!

I Järfälla har du som lärarstudent mycket goda möjligheter att växa in i rollen som pedagog på bästa sätt. Hos oss får du alltid vägledning av erfarna och behöriga peda­goger som har hand­ledarutbildning. Gör din VFU hos oss, så hamnar du rätt från början i din yrkeskarriär!

Under din VFU i Järfälla får du insyn i hur skolverksam­heterna fungerar i praktiken. Vi hjälper dig att förstå hur du lägger upp dina lektioner, bemöter elever med svårigheter och vad du ska tänka på när du sätter betyg. Samtidigt får vi i inom förskola och skola möjlighet att få nya erfarenheter och kunskaper. Därför har vi idag 300 lärarstudenter hos oss och lika många utbildade VFU-handledare.

Möjlighet till fast jobb direkt

Efter din VFU finns goda möjligheter till fast anställning. Vi söker nämligen engagerade och kompetenta medarbetare då vi är en av landets snabbast växande kommuner. Fram till 2025 bygger vi 36 nya förskolor och flera nya grundskolor.

Hitta ditt drömjobb här

Vi satsar på dig

Genom att arbeta som lärare i Järfälla är du en del av en lärarkår som är stolta över sitt arbete. Du får varje dag chansen att göra skillnad för barn och elever i Järfällas förskolor och grundskolor och för samhället i stort. Dessutom arbetar alla våra lärare mot ett och samma mål: Att utveckla våra skolor.

Pedagogerna är vår nyckel till utbildning av hög kvalitet, därför är vi måna om att du ska trivas och utvecklas hos oss. Vi satsar på kollegialt lärande, kontinuerlig professionstutveckling via högskolan, och fortbildning, handledning och kurser inom våra förskolor och grundskolor.
Du har också möjlighet att på sikt meriteras till förstelärare.

Avtal med högskolor och universitet i Stockholm

Järfälla kommun har samverkans­avtal om VFU med:

  • Stockholms konstnärliga ­högskola
  • Gymnastik- och idrotts­högskolan
  • Konst­fack
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Kungliga Musik­högskolan
  • Stockholms uni­versitet
  • Södertörns högskola

Järfälla kommun har även samverkansavtal om "Centrum för professionsutveckling i skolan och förskolan” (CPU) med Södertörns högskola.

För att på bästa sätt utveckla Järfällas VFU-verksamhet och samverka med hög­skolor och uni­versitet i lärar­utbild­ningsfrågor finns det en lednings- och utvecklings­grupp för VFU med för­valtningsdirektörer, och kommunens VFU-ansvarig.

Mer information

Kontakta Gabriella Vuorenlinna, VFU-ansvarig och ordförande för lednings- och utvecklings­gruppen för VFU: gabriella.vuorenlinna@jarfalla.se

Text

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp