Gå direkt till sidans innehåll

Verksam­hetsför­lagd ut­bild­ning för lärarstudenter

I Järfälla har du som för­skolärar- och lärarstudent mycket goda möjligheter att växa in i rollen som pedagog på bästa sätt. Hos oss får du nämligen alltid vägledning av erfarna och behöriga peda­goger som också har hand­ledarutbildning. Gör din VFU hos oss, så hamnar du rätt från början.

Under din VFU i Järfälla får du insyn i hur skolverksam­heterna fungerar i praktiken. Vi hjälper dig att förstå hur du lägger upp dina lektioner, bemöter elever med svårigheter och vad du ska tänka på när du sätter betyg. Samtidigt får vi i inom förskola och skola möjlighet att ta till oss nya ögon och viktiga kunskaper. Därför har vi idag 300 lärarstudenter hos oss och lika många utbildade VFU-handledare.

Fast jobb direkt?

Efter din VFU finns mycket goda möjligheter till anställning. Vi söker nämligen engagerade och kompetenta medarbetare då vi är en av landets snabbast växande kommuner. Fram till 2025 bygger vi 36 nya förskolor och flera nya grundskolor.

Avtal med högskolor och universitet i Stockholm och Uppsala

Järfälla kommun har samverkans­avtal om VFU med Dans- och Cirkus­högskolan, Gymnastik- och idrotts­högskolan, Konst­fack, Kungliga Tekniska högskolan, Kungliga Musik­högskolan, Stockholms uni­versitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet. Järfälla kommun har även samverkansavtal om "Centrum för professionsutveckling i förskolan och skolan, CPU" med Södertörns högskola och samverkansavtal om "Partnerskolor" med Uppsala universitet.

För att på bästa sätt utveckla Järfällas VFU-verksamhet och samverka med hög­skolor och uni­versitet i lärar­utbild­ningsfrågor finns det en lednings- och utvecklings­grupp för VFU med för­valtningsdirektörer, verksamhetschef och VFU-ansvarig.

Mer information

Kontakta Gabriella Vuorenlinna, VFU-ansvarig och ordförande för lednings- och utvecklings­gruppen för VFU: gabriella.vuorenlinna@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp