Program för säkerhet, beredskap och krishantering

Lagen om skydd mot olyckor och lag om extraordinära händelser anger att ett program respektive en plan ska fastställas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. I Järfälla har arbetet med detta gjorts i ett och samma sammanhang.

Med utgångspunkt i ett antal risk- och sårbarhetsanalyser för Järfälla lämnas förslag om hur det fortsatta arbetet kring säkerhet, beredskap och krishantering bör bedrivas under de kommande åren.

Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishanteringPDF

Plan för hantering av extraordinära händelserPDF

Riskhantering- och försäkringspolicyPDF

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar