Arkiv

I kommunarkivet förvaras arkivhandlingar från kommunens olika verksamheter.

Kommunarkivet

Vill du ta del av en handling är du välkommen att höra av dig till kommunarkivet för att komma överens om en tid för besök eller om du vill beställa kopior av handlingar. Det är gratis att beställa fram handlingar för att läsa eller forska på plats. Vill du beställa kopior kan en avgift tas ut. Använd gärna våra webbformulär för att beställa fram handlingar.

Kontakta oss gärna via Servicecenter via telefonnummer 08‑580 285 00 eller skicka e-post till kommunarkivet@jarfalla.se. Besök kommunarkivet på Vasaplatsen 11 i Jakobsberg.

Kommunarkivet har publicerat alla arkivförteckningar, det vill säga register över våra handlingar. Där kan du själv söka efter arkiv. Sök i Järfällas kommunarkiv här.  

Föreningsarkivet

Kommunarkivet är även föreningsarkiv. Ta kontakt med kommunarkivet för förteckning över vilka föreningar som arkiverat handlingar i kommunarkivet. 

Bildarkivet

I Järfälla kommuns bildarkiv finns drygt 30 000 bilder. Bilderna är tagna av professionella fotografer som varit verksamma i kommunen. Dessutom har samlingen kompletterats med material från privatpersoner. Här hittar du bilder från fornlämningar, föreningsliv, gårdar, kommunalförvaltning, kommunikationer, kyrkor, natur, näringsliv, personer, samhällen och skolor. Materialet är till för dig som vill veta mer om Järfälla. Samlingen växer hela tiden.

Läs mer om bildarkivet här.

Leverera handlingar till kommunarkivet

Kommunarkivet tar hand om arkiven från kommunens egna verksamheter från förskolor och skolor, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet, stadsplanering, bygglov med mera. Anvisningar för hur kommunens verksamheter levererar arkiv finns på intranätet.

Förutom kommunala arkiv tar vi hand om arkiv från lokala föreningar och organisationer, oftast genom depositioner. Anvisningar för hur dessa leveranser går till finns här.

Register arkivbildare A-ÖPDF