Samverk­ansplatt­form

Järfälla kommun utvecklar 2016-2017 en samverkans­platt­form i syfte att stärka samverkan och nät­verk med civilsam­hälle och näringsliv i frågor kring inte­gration. På så sätt möter vi på bästa sätt tillsammans våra nya medborgare. Projektet finansieras med medel från Läns­styrelsen i Stock­holms län. 

Samverkan med civil­samhälle och näringsliv

Järfälla kommuns sam­verkans­plattform för inte­gration är till för organi­sationer ur civilsamhället (föreningar, trossamfund etc) och närings­livet som vill samverka med varandra och Järfälla kommun i integrations­arbetet. Är din organisation är intresserad att vara med i vår samverkans­plattform om integration? Välkommen att sända e-post till integration@jarfalla.se.

Vid ett andra samverkans­forum 11/3 2017 beslutades att enligt plan bilda sam­verkans­grupper inom olika områden som aktiviteter, idrott, ungdoms­frågor, transport/lokaler, Järfälla­kompis/fadder, etc med representanter från olika föreningar samlade i grupper efter intresse. Mer information sänds ut per e-post. Har du ett special­intresse och vill engagera dig i en samverkans­grupp/re­ferens­grupp eller som volontär? Välkommen att maila integration@jarfalla.se

Program från samverkans­forum 23/10PDF 2016 (mer dokumentation läggs upp senare)

Bli Järfälla­kompis eller mentor!

Du som är aktiv i en förening eller trossamfund i Järfälla kan bli både Järfällakompis (vän med en nyanländ) och mentor (stödperson för ny­anlända vid praktik­platser). Välkommen att höra av dig för mer information till integration@jarfalla.se.

Medverkande organisationer

Här kan du se mer om deltagande organisationer från civil­samhället som redan anmält intresse att delta i samverkans­plattformen.

Vill ni vara med?

Vill er organisation delta i samverkans­plattformen? Välkomna att kontakta integration@jarfalla.se för mer information.

Information på Facebook

Genom att följa Facebook­sidan Integration Järfällalänk till annan webbplats får du regel­bundna upp­dateringar kring arbete med integration och mottagande i Järfälla kommun, samt om samverkans­plattformen och aktuella aktiviteter.

Mer information

Läs mer om våra med­verkande, eller information om ni vill engagera er, under civilsamhälle respektive näringsliv.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?