Säkerhet och beredskap

Du som bor, arbetar eller vistas i Järfälla ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets-, säkerhets och beredskapsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter. Vårt mål är att risker av olika slag ska förebyggas och i bästa fall elimineras. Om en olycka eller kris inträffar ska de kunna hanteras så att effekterna blir så små som möjligt.

Kommunens ansvar

Samtliga av Järfälla kommuns förvaltningar och kommunala bolag arbetar med att i vardagen undvika risker och vara väl förberedda inför olyckor eller kriser.

Krishantering handlar om vad Järfälla kommun gör inom det geografiska område när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga samhällsfunktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer så som stormar, översvämningar med påföljder av elavbrott och till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, så som vår infrastruktur ur spel.

Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishanteringlänk till annan webbplats

Plan för hantering av extraordinära händelserPDF

Riskhantering- och försäkringspolicylänk till annan webbplats

Trygghetsskapande program för JärfällaPDF

InformationssäkerhetspolicyPDF

Kommunens krishanteringsorganisation

Kommunledningen har regelbundet övningar/utbildningar så att ledande politiker och förvaltningschefer snabbt ska kunna samlas och besluta om lämpliga åtgärder i en krissituation.

Kommunens verksamheter arbetar också förebyggande när det gäller brand, inbrott, skadegörelse, lås och larm.

POSOM

POSOM, psykosocialt omhändertagande, är en metod för att hantera krisberedskap, främst vid vid stora olyckor, kriser och katastrofer. Kommunens POSOM-grupp ska stödja personer som drabbats vid extraordinära händelser, kriser eller större olyckor. POSOM-organisationen är ett komplement till ordinär verksamhet och ska så snabbt som möjligt lämna över insatser till berörda huvudmän. POSOM-organisationen kan aktiveras av kommunens säkerhetschef, räddningsledare, kommundirektör eller socialdirektör.

Kontaktuppgifter

Järfälla kommuns säkerhetschef, säkerhetssamordnare,  trygghetssamordnare och samordnare mot våldsbejakande extremism når du via Servicecenter på telefon 08-580 285 00.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?