Kom­munens ansvar för säkerhet och bered­skap

Vid ett akut läge i form av stor olycka eller liknande i kom­munen publiceras information på webb­platsens startsida. Nedan beskrivs hur kommunen org­aniserar sig och vilket ansvar den har.

Kommunens ansvar

Kommunen uppträder i en mängd olika roller. Den bedriver grund­läggande välfärds­verksamhet som skola och äldreomsorg där elever och brukare ska kunna känna säkerhet och trygghet. Kommunen ansvarar för samhälls­viktig verksamhet i form av bland annat vatten och avlopp. Andra ansvars­områden finns inom miljö- och hälsoskydds­verksam­heten samt inom den fysiska planeringen. Den kommunala verksamheten ska vid sär­skilda händelser som olyckor och fungera så störningsfritt som möjligt.

Samhälls­komplexiteten ökar hela tiden och olika samhälls­verksamheter blir alltmer beroende av varandra för att klara sina uppdrag. Kom­munal verksamhet har krav på sig att i ökad utsträckning ta del i och delansvar för att skapa ett robust och säkert lokalsamhälle.

Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och kris­hanteringPDF

Plan för hantering av extra­ordinära händelserPDF

Riskhantering- och försäkrings­policyPDF

Kommunens kris­hanterings­organisation

Kommunledningen har regel­bundet övningar/utbild­ningar så att ledande politiker och förvaltnings­chefer snabbt ska kunna samlas och besluta om lämpliga åtgärder i en kris­situation.

Kommunens verksamheter arbetar också förebyggande när det gäller brand, inbrott, skadegörelse, lås och larm (se PIS™ - Projektet Intern Säkerhets­kontroll).

På sidan Krisberedskap kan du läsa mer om vad kommunen gör i händelse av en krissituation.

Krisberedskap

Kontakt­uppgifter

Järfälla kommuns säkerhets­strateg når du via service­center på telefon 08-580 285 00.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?