Innehåll

Autogiro

Autogiro är ett enkelt och bekvämt sätt att betala fakturor som är återkommande. Betalningen sker automatiskt från ditt konto sista betalningsdagen.

Du som har autogiro får hem en pappersfaktura med det belopp som kommer att dras från ditt föranmälda konto och på fakturan framgår det att betalningen sker med autogiro. Det enda du behöver göra är att granska fakturan och se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot dagen före förfallodagen. Tjänsten medför inga extra kostnader.

För att teckna tjänsten kan du antingen gå via din internetbank eller posta in en blankett.

Barnomsorg, vård och omsorg

Järfälla kommun erbjuder autogiro via internetbanken för följande kommunala tjänster:

  • Barnomsorg
  • Vård och omsorg (Matersättning, hemtjänst, trygghetslarm).

Ansökan kan även ske via blankett:

Blankett för ansökan om autogiro för fakturor om barnomsorg, hemtjänst, matersättning och trygghetslarm (postgironummer 4867604-3) Pdf, 575.8 kB.

Vatten, avfall och hyror

Du kan dock INTE anmäla autogiro via internetbanken för fakturor som gäller:

  • Vatten och avlopp/Avfall.
  • Hyra för kommunens egna fastigheter.

Autogiro för fakturor som avser vatten och avlopp ansöks endast via blankett:

Blankett för ansökan om autogiro för fakturor om vatten och avlopp samt avfall - postgironummer 4912802-8 Pdf, 123.5 kB.

Autogiro för fakturor som avser hyra för kommunens fastigheter (gäller ej Järfällahus AB:s fastigheter och inte heller till exempel korttidsboende) ansöks endast via blankett:

Blankett för ansökan om autogiro för fakturor om hyror (postgironummer 891503-5) Pdf, 42.8 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp