Innehåll

Övriga fakturor

I fakturatypen Övrigt ingår fakturor från flera olika förvalt­ningar.

Barnomsorgs­avgifter

Fakturan skickas ut omkring den 10:e varje månad och avser samma månad. Förfallo­dag är alltid den sista i samma månad.

Äldre- och handi­kapp­omsorg

I detta ingår även matlådor, trygghets­larm korttids­boende, hemtjänst­avgifter, mat­kostnader på äldre­boenden med mera. Fakturan betalas i efterskott, förfallo­dag är den sista i samma månad.

Kulturskole­avgifter

Faktura skickas normalt ut en gång per termin. Förfallo­dagen infaller 30 dagar efter faktura­datum.

Diverse fakturor

Till exempel bygglov, miljö­tillsyn, kartutdrag, enstaka uthyrningar av skol­lokaler. Dessa så kallade ströfakturor skickas löpande och förfallo­dag är alltid 30 dagar efter faktura­datum.

Övriga upp­lysningar

Det är kommunens ekonomi­avdelning som administrerar fakturorna ovan. Ansvaret för innehållet i fakturan har dock respektive förvaltning som lämnat uppgifterna till fakturan.

Vid frågor gällande fakturan ska kontakt tas med den hand­läggare som står på fakturan.

Betalas inte fakturan på förfallo­dagen skickas betalnings­påminnelse och påminnelse­avgift påföres. Om fakturan fortfarande inte betalas skickar kommunen över ärendet till Visma inkasso som handlägger inkasso­kravet. Vid frågor gällande inkassokrav ska kontakt tas med handläggare på Visma inkasso.

E-faktura

Samtliga fakturor ovan går att få som e-faktura till privat­person.

Här kan du läsa mer e-faktura

Autogiro

Vissa av fakturorna ovan går att ansluta till autogiro.

Här kan du läsa mer om anmälan till autogiro samt hämta blankett för anmälan

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp