Gå direkt till sidans innehåll

Arbeta som röstmottagare

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Nu kan du anmäla ditt intresse att arbeta som röstmottagare på valdagen eller under förtidsröstningen.

Obs! Sista datum för att skicka in intresseanmälan har passerat. Det är dock möjligt att göra en sen anmälan. Du kommer då att bli placerad på vår reservlista.

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Röstmottagarna ansvarar även för ordningen i och intill vallokalen. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt och ställer höga krav på noggrannhet. Du behöver inte vara bosatt i kommunen. Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning som kommunen anordnar, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Utbildningar kommer att ske under april-maj och hållas på kvällstid för röstmottagare som ska arbeta i vallokal på valdagen och på dagtid för röstmottagare som ska arbeta under förtidsröstningen.

Vi söker dig som:

 • Har fyllt 18 år senast valdagen den 26 maj 2019
 • Talar god svenska
 • Andra språkkunskaper är meriterande
 • Är stresstålig
 • Är serviceinriktad, hjälpsam och noggrann

Är du politiskt aktiv och finns namngiven på en valsedel? Då är du dessvärre inte aktuell som röstmottagare enligt valnämndens beslut 2018-05-14 § 27.

Arbeta som röstmottagare i vallokal på valdagen

Datum: söndagen den 26 maj

Inför valet delas Järfälla kommun in i 38 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där det jobbar runt sju röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som vice ordförande, resterande är förordnade som röstmottagare. Personerna som arbetar som ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. På valdagen tjänstgör du från cirka kl. 07.30 till dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen eller natten. Du kommer att få ett par pauser under valdagen, schemat läggs av ordföranden. I uppdraget ingår också att ställa i ordning den vallokal du ska arbeta i under ett par timmar på lördagen den 25 maj samt att återställa lokalen på kvällen eller natten efter att valdagen avslutats.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • Se till att det är god ordning i vallokalen
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan
 • Hjälpa de väljare som ber om det
 • Fylla på valsedlar och hålla ordning i valsedelställen
 • Granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Ersättning utgår till röstmottagarna för arbetet under valdagen med 2 400 kronor. För ordförande och vice ordförande är ersättningen 3 600 kr respektive 3 000 kr. Ersättningen är uppdelad i två delar, där 500 kr betalas ut för deltagande i iordningsställande av vallokalen på lördagen den 25 maj och resterande ersättning betalas ut för arbetet på valdagen. Ifall du inte har möjlighet att delta på lördagen dras alltså 500 kr av från din total ersättning. Deltagandet under lördagen är väldigt viktigt dels för att ställa i ordning lokalen men även för att träffa din arbetsgrupp och gå igenom upplägget för valdagen. Ersättningen är skattepliktig.

Arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen

Datum: onsdagen den 8 maj – söndagen den 26 maj

Förtidsröstningen pågår mellan den 8-26 maj i ett antal olika lokaler runt om i kommunen. Som röstmottagare under förtidsröstningen blir du schemalagd i en eller flera röstningslokaler under förtidsröstningsperioden. Det är en förutsättning att du har möjlighet att jobba både på dagtid och kvällstid då vissa röstningslokaler öppnar redan kl. 08.00 på morgonen och vissa stänger först kl. 20.00. På valdagen den 26 maj kommer en röstningslokal även hålla öppet mellan kl. 08.00-21.00. Resten av kommunens förtidsröstningslokaler kommer att vara stängda på valdagen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • Se till att det är god ordning i vallokalen
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan
 • Hjälpa de väljare som ber om det
 • Fylla på valsedlar och hålla ordning i valsedelställen
 • Efter att röstningslokalen stängt för dagen räkna mottagna röster och följa rutinerna för att stänga lokalen

Under förtidsröstningen utgår en timersättning på 170 kr per timme exklusive semesterersättning. Ersättningen är skattepliktig.

Anmäl ditt intresse

Klicka på länken nedan om du är intresserad. Du kommer under slutet av mars att få besked om var du har blivit placerad eller om du står på en reservlista. Valnämnden kan komma att kontakta dig som blir placerad på reservlista ända fram till valdagen för att fylla upp lediga platser. I samband med ditt besked kommer även information om utbildningstillfällen.

Anmäl dig som röstmottagare

Sista anmälningsdag är söndagen den 24 februari.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av din intresseanmälan registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.

Lagringstid

Uppgifterna lagras i fem år. Personuppgifter raderas efter att nästkommande val vunnit laga kraft.

Övriga upplysningar

Läs mer om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar och dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
dataskydd@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2019-01-29

Upp