Gå direkt till sidans innehåll

EU-valet - vad du behöver veta

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Här hittar du all viktig information.

Information på fler språk

Valmyndigheten har lättläst information, informationsfilmer på teckenspråk samt fakta om valet på flera olika språk.

Besök Valmyndighetens webbplats

Vad handlar EU-valet om?

I EU-valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val.

Läs mer om EU-valet här

Vem får rösta?

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du:

  • Har fyllt 18 år senast på valdagen,
  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 8 maj. Har du inte fått något röstkort eller tappat det kan du få ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Rösta i vallokal på valdagen

Du kan rösta i vallokal på valdagen. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör och vallokalens namn, adress och öppettider. På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Ta med ditt röstkort och id-handling.

Hitta din vallokal här

Förtidsrösta

Men varför vänta till valdagen? Du kan förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Även då ska du ha med dig röstkort och id-handling. Förtidsröstningen startar den 8 maj och pågår ända fram till och med valdagen.

Hitta Järfällas förtidsröstningslokaler och öppettider

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Om du inte kan ta dig till vallokalen kan du utse ett bud som röstar i ditt ställe.

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte själv kan ta dig till din vallokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren tar med rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver särskilt material för att kunna budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan rösta, beställas från Valmyndigheten eller hämtas hos kommunen. Förtidsröstning med bud får börja tidigast 2 maj.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Kontakta valnamnden@jarfalla.se eller ring servicecenter på 08-580 228 10 för att beställa röstmottagare.

Rösta från utlandet

Om du befinner dig utomlands kan du antingen brevrösta eller rösta på de ambassader och konsulat som ordnar röstmottagning. Om du vill brevrösta måste du ha ett särskilt brevröstningsmaterial som du beställer från Valmyndigheten, kommunen eller en svensk ambassad eller konsulat. Röstning på ambassad och konsulat startar tidigast 2 maj.

Läs mer om att rösta utomlands här

Arbeta som röstmottagare

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Röstmottagarna ansvarar även för ordningen i och intill vallokalen. Röstmottagarna ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Du behöver inte vara bosatt i kommunen. Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning som kommunen anordnar, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Utbildningar kommer att ske under april-maj och hållas på kvällstid för röstmottagare som ska arbeta i vallokal på valdagen och på dagtid för röstmottagare som ska arbeta under förtidsröstningen.

Anmäl dig och läs mer om arbetet som röstmottagare

Inlämning av valsedlar

Valsedlar för de partier som har rätt att få sina valsedlar utlagda kommer att distribueras till alla kommunens val- och röstningslokaler. Inför årets val har valnämnden fattat beslut om att kommunen även ska erbjuda distribution av valsedlar för de partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda till kommunens val- och röstningslokaler.

Läs mer om inlämning av valsedlar

Mer information

Mer information om valet till Europaparlamentet i maj finns på Valmyndighetens webbplats, www.val.se.

För mer information om valet, var du kan rösta och hur röstningen går till, skriv till Järfälla kommuns valnämnd på valnamnden@jarfalla.se eller ring servicecenter på 08-580 285 00.

Senast uppdaterad: 2019-01-30

Upp