Innehåll

Kommun­lednings­gruppen

Kommunledningsgruppen ska svara för samordning och prioritering av kommun­gemen­samma frågor så att kommunen utvecklas i positiv riktning och uppnår sina mål. Vidare ska gruppen stödja kommun­direktören och gruppens medlemmar i sina respektive uppdrag. Gruppens huvuduppgifter är att samordna, prioritera och stödja.

Kommun­lednings­gruppen består av

Vesna Jovic
Kommundirektör
E-post: vesna.jovic@jarfalla.se

Karin Holmlund
Ekonomidirektör
E-post: karin.holmlund@jarfalla.se

Per Rydén
Kommunikationschef
E-post: per.ryden@jarfalla.se

Annika Ramsell
Barn- och ungdomsdirektör
E-post: annika.ramsell@jarfalla.se

Carina Karlsson
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
E-post: carina.karlsson@jarfalla.se

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
E-post: pernilla.jarverot@jarfalla.se

Nina Karlsson
Bygg- och miljödirektör
E-post: nina.karlsson@jarfalla.se

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör
E-post: jenny.wilhelmsson@jarfalla.se

Lisa Ringbom-Axnér
Personaldirektör
E-post: lisa.ringbom.axner@jarfalla.se

Emelie Grind
Samhällsbyggnadsdirektör
E-post: emelie.grind@jarfalla.se

Leif Nyrén
VD/Näringslivschef Järfälla Näringsliv AB
E-post: leif.nyren.k@jarfalla.se

Lars Björnsson
Kommunstrateg och sekreterare
E-post: lars.bjornsson@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp