Gå direkt till sidans innehåll

Beställ hand­lingar ur kommun­arkivet

Du har rätt att utan kostnad ta del av allmänna handlingar på plats hos oss. Du behöver då boka en tid. I annat fall kan du beställa kopior. Vi tar då ut en avgift enligt kommunens taxa för allmänna handlingar.

Beställ handling ur kommun­arkivet

Allmän fråga

Betygsförfrågan

Klasslista

Elevhälso­journal

Vaccinations­uppgifter

Socialtjänstakt

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon, brev eller e-post. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Telefon

Kontakt via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post

kommunarkivet@jarfalla.se

Avgift

Kommunens taxa för allmänna handlingarPDF

Senast uppdaterad: 2019-11-04

Upp