Gå direkt till sidans innehåll

Beställ hand­lingar ur kommun­arkivet

Det är gratis att få uppgifter ur kom­mun­arkivet, men vid beställning av kopior kan en avgift tas ut. Vi tar emot för­frågningar via brev, e-post och telefon.

Har du frågor eller vill besöka arkivet, kontakta kommunens servicecenter eller skicka e-post till kommunarkivet@jarfalla.se.

Beställ handling ur kommun­arkivet

Allmän fråga

Betygsförfrågan

Klasslista

Elevhälso­journal

Vaccinations­uppgifter

Socialtjänstakt

Upp