Innehåll

Beställ hand­lingar ur kommun­arkivet

Du har rätt att utan kostnad ta del av allmänna handlingar på plats hos oss. Du behöver då boka en tid. I annat fall kan du beställa kopior. Vi tar då ut en avgift enligt kommunens taxa för allmänna handlingar.

Beställ handling ur kommun­arkivet

Allmän fråga

Betygsförfrågan

Klasslista

Elevhälso­journal

Vaccinations­uppgifter

Socialtjänstakt

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon, brev eller e-post. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Telefon

Kontakt via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post

kommunarkivet@jarfalla.se

Avgift

Kommunens taxa för allmänna handlingar Pdf, 18.7 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp