Innehåll

Allmän fråga

Här kan du exempel­vis beställa diarieförda handlingar.

Var så specifik i din begäran som möjligt. Skriv ner all uppgifter du har, exempelvis vilken nämnd det rör, årtal, datum, beslutsparagraf med mera. För handlingar yngre än 5 år vänder du dig till respektive nämnds registrator.


Hur vill du ta del av handlingarna? (vid kopior kan en avgift tas ut)
Hur vill du ta del av handlingarna? (vid kopior kan en avgift tas ut)
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp