Gå direkt till sidans innehåll

Beställ betygs­kopior

Här kan du beställa betygskopior från grundskola och gymnasium.

Söker du gymnasie­betyg?

Kommunarkivet har i de flesta fallen betygs­dokumentation från gymnasie­skolan fram till vårterminen 2016. För nyare betyg ska du kontakta Järfälla gymnasium. Om du inte har slutfört din utbildning kontaktar du den skola du gick på.

Kommun­arkivet har inte betyg från friskolor eller Jakobsbergs vård­gymnasium (se nedan för mer information).

Friskolebetyg

Om du gick i en friskola ska du vända dig till den skolan. Om friskolan är nedlagd kan du vända dig till service­center.

Komvux

Söker du betyg från komvux (vuxenutbildningen) från 2014 och framåt följer du denna länk och fyller i den efterfrågade informationen

För betyg från komvux innan 2014, fyll i formuläret nedan

Betyg från Jakobsbergs vård­gymnasium

Jakobsbergs vård­gymnasiums (Kvarnvinge­skolan) arkiv förvaras i region­arkivet.

Söker du betyg från grund­skolan?

Betyg från nedlagda kommunala grund­skolor samt betyg från grundskolor som är äldre än 15 år finns på kommun­arkivet. För yngre betyg får du kontakta respektive skola.

Friskolebetyg

Om du gick i en friskola ska du vända dig till aktuell skola.

Innan nya skollagen trädde i kraft 2011 fanns inga krav på att friskolebetyg skulle sparas. Därför finns med största sannolikhet inga betyg kvar. Kontakta då servicecenter via e-post: kontakt@jarfalla.se.

Hur får jag ut betygen?

Beställ fram kopia av betyget genom att fylla i formuläret nedan.

Du har alltid möjlighet att vara anonym när du begär ut en handling ur arkivet, mejla kommunarkivet@jarfalla.se.

Slutbetyg från grundskola eller gymnasiet? (Gäller ej friskola eller Jakobsbergs vårdgymnasium, se ovan!)
Slutbetyg från grundskola eller gymnasiet? (Gäller ej friskola eller Jakobsbergs vårdgymnasium, se ovan!)

Hur ska kopia skickas?
Hur ska kopia skickas?Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din begäran om betyg.

Alla inkomna och skickade betygsmejl gallras (slängs) senast efter 1 år. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp