Beställ betygs­kopior

Här kan du beställa betygskopior från grundskola och gymnasium.

Söker du gymnasie­betyg?

Kommunarkivet har i de flesta fallen betygs­dokumentation från gymnasie­skolan fram till vårterminen 2016. För nyare betyg ska du kontakta Järfälla gymnasiumlänk till annan webbplats. Om du inte har slutfört din utbildning kontaktar du den skola du gick på.

Kommun­arkivet har inte betyg från friskolor, komvux eller Jakobsbergs vård­gymnasium (se nedan för mer information).

Friskolebetyg

Om du gick i en friskola ska du vända dig till den skolan. Om friskolan är nedlagd kan du vända dig till service­center.

Komvux

Söker du dina betyg från kom­vux (vuxen­utbildningen) kontaktar du servicecenter.

Betyg från Jakobsbergs vård­gymnasium

Jakobsbergs vård­gymnasiums (Kvarnvinge­skolan) arkiv förvaras på landstings­arkivetlänk till annan webbplats.

Söker du betyg från grund­skolan?

Betyg från kommunal grund­skola som är äldre än 15 år finns på kommun­arkivet. För yngre betyg får du kontakta respektive skola, om skolan inte finns kvar får du kon­takta barn- och ungdoms­förvaltningen (via service­center eller e-post).

Friskolebetyg

Om du gick i en friskola ska du vända dig till aktuell skola. Om friskolan är nedlagd kan du vända dig till barn- och ungdoms­förvaltningen (via servicecenter eller e-post).

Hur får jag ut betygen?

Beställ fram kopia av betyget genom att fylla i formuläret nedan.

Du har alltid möjlighet att vara anonym när du begär ut en handling ur arkivet, mejla kommunarkivet@jarfalla.se.

Slutbetyg från grundskola eller gymnasiet? (EJ friskola, komvux eller Jakobsbergs vårdgymnasium se ovan!)
Multiple selection
Hur ska kopia skickas?
Multiple selection


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Senast uppdaterad: 2017-09-15

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?