Innehåll

Beställ betygs­kopior

Här har vi samlat information och länkar för dig som vill beställa betygskopior från grundskola och gymnasium.

Betyg från kommunal grund­skola och gymnasium

Betyg från kommunala grund­skolor och gymnasium som finns eller har funnits i Järfälla kommun förvaras hos kommunarkivet. För betyg som är yngre än fem år, vänd dig direkt till aktuell skola.

Om du inte har slutfört din utbildning kontaktar du den skola du gick på.

Betyg från Jakobsbergs vård­gymnasium (Kvarnvinge­skolan) finns här:

Region­arkivet

Friskolebetyg

Innan nya skollagen trädde i kraft 2011 fanns inga krav på att friskolebetyg skulle sparas. Därför kan det variera vilka betyg som finns bevarade hos kommunarkivet.

För betyg som är yngre än fem år, vänd dig direkt till aktuell skola.

Komvux

Betyg från komvux (vuxenutbildningen) från 2014 och framåt beställer du genom den Digitala kurskatalogen

För betyg från komvux innan 2014 använder du etjänsten nedan.

Beställ betyg

Beställ kopia av betyget här:

Du har alltid möjlighet att vara anonym när du begär ut en handling ur arkivet. Om du vill vara anonym kan du istället mejla:

kommunarkivet@jarfalla.se.

Beställ betyg om du har skyddad indentitet

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda webbformuläret. För att beställa en kopia av ditt betyg så ska du istället ringa kommunens Servicecenter på 08-580 285 00. Du kan antingen ange uppgifter till dem eller be att få tala med någon på kommunarkivet. Obs! Det är viktigt att du informerar om att du har skyddade personuppgifter.

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din begäran om betyg.

Alla inkomna och skickade betygsmejl gallras (slängs) senast efter 1 år. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp