Gå direkt till sidans innehåll

Beställ kopia av barn- och elevhälso­journal

Här kan du beställa kopior av barn- och elevhälso­journaler (skolhälsovårds­journal).

Elevhälsojournaler (tidigare skolhälsovårdsjournaler) levereras i normalfallet till det kommunarkiv som är placerat i den kommun du gick ut skolan. I vissa fall kan dock elevhälsojournaler vara arkiverade i den kommun där du startade din skolgång. I Järfälla slutarkiveras journalen 2 år efter (tänkt) avslutad skolgång.

Barnhälsovårdsjournaler tillhör landstinget och levereras till respektive landstingsarkiv. Barnhälso­vårdsjournaler för barn födda före 1989 finns däremot på kommunarkiv. De är oftast samsorterade med elev­hälsojournalen och i Järfälla arkiveras dom enligt samma princip.

Beställ fram kopia av barn- och elevhälsojournal genom kontakta kommunarkivet.

Uppgifter kommunarkivet behöver för att handlägga en begäran om utfående av elevhälsojournal:

  • Elevens namn
  • Personnummer
  • Skolans namn
  • År då eleven gick ut skolan

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon eller brev. Det är också möjligt att kontakta oss via e-post, men eftersom elevhälso­journaler kan innehålla känsliga uppgifter är det inget vi rekommenderar. Känsliga person­uppgifter kan exempelvis vara uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och religion.

Telefon
Kontakt via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00

Post
Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post
kommunarkivet@jarfalla.se
(tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter via e-post)

Upp