Gå direkt till sidans innehåll

Beställ kopia av elevhälso­vårds­journal

Här kan du beställa kopior av elevhälso­vårds­journaler.

Elevhälsovårdsjournaler levereras i normalfallet till det kommunarkiv som är placerat i den kommun du gick ut skolan. I vissa fall kan dock elev­hälsojournaler vara arkiverade i den kommun där du startade din skol­gång. I Järfälla slutarkiveras journalen 2 år efter (tänkt) avslutad skolgång.

Barnhälsovårdsjournaler tillhör landstinget och levereras till respektive landstingsarkiv. Barnhälso­vårdsjournaler för barn födda före 1989 kan finnas i kommunarkiv. De är oftast samsorterade med elev­hälso­journalen och i Järfälla arkiveras dom enligt samma princip.

Beställ kopia av elevhälsovårdsjournal genom att kontakta kommunarkivet.

Uppgifter kommunarkivet behöver för att handlägga en begäran om utlämnandet av elevhälsovårdsjournal:

  • Elevens namn
  • Personnummer
  • Skolans namn
  • År då eleven gick ut skolan

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon, e-post eller brev. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Telefon

Kontakta oss via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post

kommunarkivet@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2019-11-04

Upp