Innehåll

Beställ kopia av elevhälso­vårds­journal

Här kan du beställa kopior av elevhälso­vårds­journaler.

Elevhälsovårdsjournaler levereras i normalfallet till det kommunarkiv som är placerat i den kommun du gick ut skolan. I vissa fall kan dock elev­hälsojournaler vara arkiverade i den kommun där du startade din skol­gång. I Järfälla slutarkiveras journalen 2 år efter (tänkt) avslutad skolgång.

Barnhälsovårdsjournaler tillhör landstinget och levereras till respektive landstingsarkiv. Barnhälso­vårdsjournaler för barn födda före 1989 kan finnas i kommunarkiv. De är oftast samsorterade med elev­hälso­journalen och i Järfälla arkiveras dom enligt samma princip.

Beställ kopia av elevhälsovårdsjournal genom att kontakta kommunarkivet.

Uppgifter kommunarkivet behöver för att handlägga en begäran om utlämnandet av elevhälsovårdsjournal:

  • Elevens namn
  • Personnummer
  • Skolans namn
  • År då eleven gick ut skolan

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon, e-post eller brev. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Telefon

Kontakta oss via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post

kommunarkivet@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp