Innehåll

Beställ kopia av klasslista

Här kan du beställa kopior av äldre klasslistor.

Äldre klasslistor, äldre än ca 15 år, finns i kommunarkivet. Om du lämnade den aktuella skolan för mindre än 15 år sedan kontaktar du den aktuella skolan. Om skolan inte längre finns kvar, kontaktar du kommunarkivet. Söker du klasslista från komvux (vuxenutbildning) kontaktar du Järfälla lärcentrum. Om du gick i en friskola får du vända dig till aktuell skola.

Uppgifter kommunarkivet behöver för att handlägga en begäran om utfående av klasslista:

  • Klasslista från grundskola eller gymnasium?
  • Skolans namn
  • Klassens namn
  • Årtal då klasslistan utfärdades
  • Namn på minst en i klassen
  • Personnummer på minst en i klassen

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via brev, mejl eller telefon.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din begäran om allmän handling. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Här kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter

Post
Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besök
Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum

E-post
kommunarkivet@jarfalla.se

Telefon
Kontakt via servicecenter, telefon 08-580 285 00

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp