Innehåll

Beställ­ning av kopia av social­tjänstakt

Inom socialtjänsten råder sekretess, men du har i princip rätt att ta del av infor­mation som rör dig själv.

Det är inte alla uppgifter inom social­tjänsten som sparas. Har du varit föremål för placering utanför hemmet, utredning av faderskap, adoption eller avtal avseende vårdnad, boende, umgänge så sparas akten.

Dessutom sparas akter för personer som är födda på datumen 5, 15 och 25 varje månad.

Övriga akter gallras (det vill säga tas bort) fem år efter att sista anteck­ningen gjordes. De akter som sparas över­lämnas från social­tjänsten till kommun­arkivet fem år efter att ärendet avslutades.

Beställ kopia av social­tjänstakt genom att kontakta kommun­arkivet via vårt servicecenter. Du kan antingen ange uppgifter till dem eller be att få tala med någon på kommun­arkivet. Du kan också skicka ett brev eller e‑post med din begäran.

Uppgifter kommun­arkivet behöver för att underlätta hand­läggningen

  • Gäller det placering, adoption, faderskap, annan socialtjänstakt?
  • Namn på den som förfrågan gäller
  • Eventuella tidigare namn
  • Personnummer
  • Biologiska föräldrar (inklusive person­nummer)
  • Eventuella syskon (inklusive person­nummer)
  • Eventuella adoptiv­föräldrar (inklusive person­nummer)
  • Fosterföräldrar (inklusive person­nummer)
  • När placeringen ägde rum
  • Var föräldrarna var skrivna vid tidpunkten för placeringen

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon, brev eller e-post. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Telefon

Kontakt via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post

kommunarkivet@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp