Gå direkt till sidans innehåll

Beställ­ning av kopia av social­tjänstakt

Inom socialtjänsten råder sekretess, men du har i princip rätt att ta del av infor­mation som rör dig själv.

Det är inte alla uppgifter inom social­tjänsten som sparas. Har du varit föremål för placering utanför hemmet, utredning av faderskap, adoption eller avtal avseende vårdnad, boende, umgänge så sparas akten.

Dessutom sparas akter för personer som är födda på datumen 5, 15 och 25 varje månad.

Övriga akter gallras (det vill säga tas bort) fem år efter att sista anteck­ningen gjordes. De akter som sparas över­lämnas från social­tjänsten till kommun­arkivet fem år efter att ärendet avslutades.

Beställ fram kopia av social­tjänstakt genom att kontakta kommun­arkivet via vårt servicecenter. Du kan antingen ange uppgifter till dem eller be att få tala med någon på kommun­arkivet. Du kan också skicka ett brev. Eftersom det inom socialtjänsten råder sekretess rekommenderar vi inte att du kontaktar oss via e-post.

Uppgifter kommun­arkivet behöver för att underlätta hand­läggningen

  • Gäller det placering, adoption, faderskap, annan socialtjänstakt?
  • Namn på den som förfrågan gäller
  • Eventuella tidigare namn
  • Personnummer
  • Biologiska föräldrar (inklusive person­nummer)
  • Eventuella syskon (inklusive person­nummer)
  • Eventuella adoptiv­föräldrar (inklusive person­nummer)
  • Fosterföräldrar (inklusive person­nummer)
  • När placeringen ägde rum
  • Var föräldrarna var skrivna vid tidpunkten för placeringen

Kontakta oss

Kontakta kommunens servicecenter på telefon 08-580 285 00.

Post:

Kommunarkivet Järfälla kommun 177 80 JÄRFÄLLA

Upp