Innehåll

Beställ kopia av vaccin­ations­uppgifter

Här kan du beställa kopior av vaccinations­uppgifter.

Vaccinationsuppgifter finns i din elevhälsovårdsjournal. Elevhälsovårds­journaler levereras i normalfallet till det kommunarkiv som är placerat i den kommun du gick ut skolan. I vissa fall kan dock elevhälso­journaler vara arkiverade i den kommun där du startade din skolgång.

Journaler från barnavårdscentralen tillhör landstinget och levereras till respektive landstings­arkiv.

Uppgifter kommunarkivet behöver för att handlägga en begäran om utlämnande av vaccinationsuppgifter är:

  • Elevens namn
  • Personnummer
  • Skolans namn
  • År då eleven gick ut skolan

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon, brev eller e-post. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Telefon

Kontakt via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post

kommunarkivet@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp