Gå direkt till sidans innehåll

Beställ kopia av vaccin­ations­uppgifter

Här kan du beställa kopior av vaccinations­uppgifter.

Vaccinationsuppgifter finns i din barn- och elevhälso­journal. Elevhälso­journaler levereras i normalfallet till det kommunarkiv som är placerat i den kommun du gick ut skolan. I vissa fall kan dock elevhälso­journaler vara arkiverade i den kommun där du startade din skolgång. Journalen slutararkiveras 2 år efter (tänkt) avslutad skolgång.

Barnhälsovårds­journaler tillhör landstinget och levereras till respektive landstings­arkiv. Barnhälso­vårdsjournaler för barn födda före 1989 finns däremot på kommunarkiv. De är oftast samsorterade med elevhälso­journalen och arkiveras enligt samma princip.

Beställ fram kopia av vaccinations­uppgifter genom kontakta kommunarkivet.

Uppgifter kommunarkivet behöver för att handlägga en begäran om utfående av vaccinationsuppgifter:

  • Elevens namn
  • Personnummer
  • Skolans namn
  • År då eleven gick ut skolan

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon eller brev. Det är också möjligt att kontakta oss via e-post, men eftersom elevhälso­journaler kan innehålla känsliga uppgifter är det inget vi rekommenderar. Känsliga personuppgifter kan exempel­vis vara uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter, religion etcetera.

Telefon
Kontakt via kommunens Servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post
Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post
kommunarkivet@jarfalla.se
(tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter via e-post)

Upp