Gå direkt till sidans innehåll

Beställ kopia av vaccin­ations­uppgifter

Här kan du beställa kopior av vaccinations­uppgifter.

Vaccinationsuppgifter finns i din elevhälsovårdsjournal. Elevhälsovårds­journaler levereras i normalfallet till det kommunarkiv som är placerat i den kommun du gick ut skolan. I vissa fall kan dock elevhälso­journaler vara arkiverade i den kommun där du startade din skolgång.

Journaler från barnavårdscentralen tillhör landstinget och levereras till respektive landstings­arkiv.

Uppgifter kommunarkivet behöver för att handlägga en begäran om utlämnande av vaccinationsuppgifter är:

  • Elevens namn
  • Personnummer
  • Skolans namn
  • År då eleven gick ut skolan

Kontakt

Kontakta kommunarkivet via telefon, brev eller e-post. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Telefon

Kontakt via kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00.

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

E-post

kommunarkivet@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2019-10-02

Upp