Innehåll

Förteck­ning över kommun­arkivets hand­lingar

I arkivförteckningen, som är ett register, kan du på egen hand söka i kommun­arkivets bestånd. Där kan du hitta källor som underlag till skolarbeten och uppsatser, böcker eller annan typ av forskning.

Arkiv­förteckning

Allmänna arkiv­schemat

Arkiven är förtecknade utifrån det så kallade allmänna arkivschemat. Handlings­typerna kategori­seras under vissa förut­bestämda rubriker:

A Protokoll och före­dragnings­listor
B Registratur och koncept (utgående skrivelser)
C Diarier (in- och utgående)
D Liggare, register och för­teckningar
E Inkomna skrivelser
F Ämnesvis ordnade hand­lingar
G Räkenskaper
H Statistik
J Kartor och ritningar
K Fotografier
Ö Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Ta del av handlingar

Det finns ingen koppling till faktiska dokument, utan vill du ta del av en handling kontaktar du kommun­arkivet. Beställningen görs enklast vi ett av våra formulär. Ange då arkivets namn, serien (inklusive signum) samt volym­nummer.

Hela beståndet är inte publicerat. För fullständig information kontakta kommunarkivet.

Sekretess

De flesta handlingar i kommun­arkivet är till­gängliga för forskning, men det finns vissa undantag. Begär du ut en sekretess­belagd handling kommer kommun­arkivet göra en sekretess­bedömning innan materialet eventuellt lämnas ut.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella felaktig­heter i arkivförteckningen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp