Gå direkt till sidans innehåll

Förteck­ning över kommun­arkivets hand­lingar

I arkivförteckningen, som är ett register, kan du på egen hand söka i kommun­arkivets bestånd. Där kan du hitta källor som underlag till skolarbeten och uppsatser, böcker eller annan typ av forskning.

Arkiv­förteckning

Allmänna arkiv­schemat

Arkiven är förtecknade utifrån det så kallade allmänna arkivschemat. Handlings­typerna kategori­seras under vissa förut­bestämda rubriker:

A Protokoll och före­dragnings­listor
B Registratur och koncept (utgående skrivelser)
C Diarier (in- och utgående)
D Liggare, register och för­teckningar
E Inkomna skrivelser
F Ämnesvis ordnade hand­lingar
G Räkenskaper
H Statistik
J Kartor och ritningar
K Fotografier
Ö Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Ta del av handlingar

Det finns ingen koppling till faktiska dokument, utan vill du ta del av en handling kontaktar du kommun­arkivet. Beställningen görs enklast vi ett av våra formulär. Ange då arkivets namn, serien (inklusive signum) samt volym­nummer.

Hela beståndet är inte publicerat. För fullständig information kontakta kommunarkivet.

Sekretess

De flesta handlingar i kommun­arkivet är till­gängliga för forskning, men det finns vissa undantag. Begär du ut en sekretess­belagd handling kommer kommun­arkivet göra en sekretess­bedömning innan materialet eventuellt lämnas ut.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella felaktig­heter i arkivförteckningen.

Senast uppdaterad: 2019-11-04

Upp