Innehåll

Finskt förvaltningsområde

Flaggor finskt förvaltningsområde

Från och med den 1 februari 2018 ingår Järfälla i ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar gentemot kommuninvånare med finsk anknytning.

Sverigefinnarna är sedan år 2000 en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Då erkändes också finska som nationellt minoritetsspråk. Sverige och Finland har en lång gemensam historia då de under 600 år var ett och samma land, fram till 1809.

Det har alltid funnits finsktalande personer inom det som utgör nuvarande Sveriges gränser, på samma sätt som det alltid har funnits svensktalande i Finland. Personer som bor i Sverige med rötter i det finska språket brukar kallas för sverigefinnar och i Järfälla har 11% av befolkningen finsk anknytning.

Kommunens skyldigheter

Kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket ska bland annat:

  • Informera minoriteten om deras rättigheter i enlighet med minoritetslagen
  • skydda och främja det finska språket
  • främja sverigefinnarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i kommunen
  • främja barns utveckling av en kulturell identitet
  • främja användningen av det finska språket
  • ge sverigefinnar möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, genom strukturerade samråd
  • ge den enskilde rätt att använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med kommunen
  • ge enskilda som har rätt till äldreomsorg möjligheten att få den helt eller till väsentlig del på finska
  • erbjuda förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Järfällas plan för arbetet inom finskt förvaltningsområde

Som en del av Järfällas demokratiska arbete har Järfälla kommun tagit fram en plan för hur vi ska jobba för att efterfölja våra åtaganden som finskt förvaltningsområde. Du kan läsa mer om planen här:

Järfälla kommuns plan för arbetet inom finskt förvaltningsområde Pdf, 316.8 kB.

Service på finska

Järfälla kommun erbjuder service på finska. Vänligen ring 08-580 285 00 (knappval 7). Lämna ditt meddelande så återkommer en handläggare som talar finska inom två arbetsdagar.

Det går också bra att kontakta kommunen på finska över e-post. Adressen är kontakt@jarfalla.se.

Vill du skicka brev är adressen:
Järfälla kommun
177 80 Järfälla

Kultur

Aktuella sverigefinska evenemang och aktiviteter för både barn och vuxna hittar du på jarfalla.se/evenemang och på facebooksidan:

Finskt förvaltningsområde i Järfälla kommun

Kommunen erbjuder även en gång i månaden en sverigefinsk träffpunkt för alla åldersgrupper, oavsett språknivå, se evenemangssidan och facebook för mer information.

Äldreomsorg på finska

Om den enskilde har rätt till äldreomsorg, har individen rätt till äldreomsorg helt eller delvis på finska.

Lönnen

Lönnens vård- och omsorgsboende är ett boende med finsk profil för personer över 65 år med omfattande vård- och omsorgs­behov.

Läs mer om Lönnen

Dagverksamhet Metsola

Dagverksamhet för dig 65+ som pratar finska och har minnesproblematik eller demensdiagnos.

Läs mer om Metsola

Finska på förskolan och i skolan

Förskolebarn och skolelever har rätt att utveckla sitt nationella minoritetsspråk och sin kulturella identitet. 

Läs mer om nationella minoritetsspråk

Inflytande

Kommunen anordnar årligen två strukturerade öppna samråd där de nationella minoriteterna är välkomna att diskutera frågor som berör dem. Andra forum för inflytande är Järfällas sverigefinska råd bestående av minoriteter, politiker och tjänstepersoner samt tre olika operativa samverkansgrupper där frågor kring äldreomsorg, kultur, språk, förskola- och skolfrågor behandlas.

Önskar du engagera dig och vara med och påverka i frågor som berör dig, kontakta nationellminoriet@jarfalla.se eller ring 08-580 285 00 för mer information.

Kontakt

För allmänna frågor om finskt förvaltningsområde eller minoritetslagen, kontakta samordnaren för finskt förvaltningsområde:

Sandra Häggström
nationellminoritet@jarfalla.se
08-580 285 00

Nyhetsbrev med aktuell information skickas ut per e-post eller per post ett par gånger per år. Om du också vill ha nyhetsbrevet, skriv till nationellminoritet@jarfalla.se och uppge om du önskar få det per e-post eller skickat per post.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp