Innehåll

Välkommen att gå med i Civil­samverkans­rådet för integration

Vill du medverka för att stärka civilsamhällets positiva kraft när det gäller integration via din förening, organisation eller ditt religiösa samfund?

Järfälla kommun startar ett civilsamverkansråd för integration. Rådet ska verka för goda möten över gränserna i civilsamhället, för ökat samarbete och ökad förståelse för varandra samt stärka civilsamhällets positiva kraft när det gäller integration.

Rådet kommer att träffas minst fyra gånger per år i Järfälla kommuns lokaler. Beroende på vilka restriktioner som råder med anledning av den pågående coronapandemin kan träffar inledningsvis ske digitalt.

Vilka kan delta?

Ideella föreningar, organisationer samt religiösa trossamfund som är verksamma i kommunen och bedriver verksamhet för att främja inkludering och gemenskap i syfte att främja integrationen har möjlighet att delta i rådet. De föreningar som vill ingå i rådet måste dela de demokratiska principer som finns i kommunen för att kunna ges möjlighet att delta. Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet beslutar om vilka föreningar, organisationer samt religiösa trossamfund som får delta i rådet utifrån kriterierna.

Hur anmäler jag mig?

Din organisation anmäler sig genom att lämna in en skriftlig ansökan till kommunen. I ansökan ska det framgå på vilket sätt organisationen bedriver verksamhet som ligger inom rådets syfte, dvs. att främja arbetet med integration.

Om din organisation vill få möjlighet att vara med från början i rådet behöver vi er ansökan senast den 12 maj. Ansökan ska inte vara längre än en A4-sida. Det kommer sedan att finnas möjlighet att anmäla sig till rådet löpande.

Ansökan skickas till integration@jarfalla.se eller via post till Järfälla kommun, 177 80 Järfälla.

Vid frågor, kontakta integration@jarfalla.se eller ring 08-580 226 79.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp