Gå direkt till sidans innehåll

Flyktingmottagande

Enligt bosättningslagen från 1 mars 2016 är varje kommun skyldig att ta emot ett antal nyanlända för bosättning. Under 2016 beräknas Järfälla kommun ta emot 169 nyanlända i kommunen.

Arbetet med mottagande innebär en mängd stödinsatser från kommunens sida, från boende till hjälp med språk, samhällsorientering och vägar in i arbetslivet. Arbetet är viktigt för att våra nya medborgare så snart som möjligt ska komma in i samhället och delta i vårt gemensamma samhällsbygge.

Under flyktingkrisen vintern 2015/våren 2016 samarbetade Järfälla kommun med civilsamhälle och näringsliv för att bemanna ett evakueringsboende för flyktingar. Det mycket framgångsrika arbetet visade på kraften i samverkan (vill du läsa mer, läs rapport om Järfälla kommuns samverkansmodell för evakueringsboende under flyktingkrisenPDF).

Så tar Migrationsverket emot flyktingar

Alla asylsökande som kommer till Sverige har rätt att få sin ansökan om asyl prövad. De som behöver det har också rätt till boende och ekonomiskt stöd.

Läs mer om migration på Migrationsverkets webbplats

Upp