Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla Interreligiösa råd

För att underlätta arbetet och för att skapa en gemensam plattform för
integrationen har Järfälla kommun upprättat Järfälla interreligiösa råd.

Järfälla interreligiösa råd är ett organ för samråd mellan religiösa trossamfund och Järfälla kommun. Rådets syfte är att skapa förutsättningar för samverkan, dialog och kommunikation i integrationsfrågor. Rådet ska verka för goda möten över religionsgränserna, för ökat samarbete och ökad förståelse för varandra samt för att stärka religionens positiva kraft i integrationsarbetet.

Rådet består av representanter från både kommun och samfund samt ansvarig för integration från kommunen. Inbjudna till rådet är de församlingar och trossamfund som uppfyller förutsättningarna för att få statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund.

Järfälla interreligiösa råd står bakom kommunens vision och vill bidra till att Järfälla ska vara en trygg plats att leva och bo på oavsett ursprung, etnicitet, kön eller religion. Varje år upprättas en handlingsplan som vi alla arbetar efter. För att uppnå vårat mål arbetar vi tillsammans med Järfälla kommun genom att aktivt:

  • Utgå från principen om inkludering och gemenskap i syfte att förbygga segregation.
  • Arbeta för allas lika värde, såsom jämställdhet mellan könen och att barnkonventionen följs.
  • Arbeta för att kommunens invånare ska bli självförsörjande genom eget arbete på snabbast möjliga sätt.
  • Arbeta för att gällande lagstiftning följs med trygghetsfrågor i fokus.
  • Arbeta för att integrationen ska vara lättillgänglig, modern och effektiv.
  • Främja att digitala verktyg används för att nå våra målgrupper.
  • Informera om att utbildning är en av nycklarna till ett självständigt liv varvid svenska språket är prioriterat.
  • Främja kontakten med föräldrar i syfte att skapa delaktighet och engagemang i integrationsarbetet

Kontakt

Vill du engagera dig eller veta mer? Kontakta Aphram Melki (C), ordförande, Järfälla interreligiösa råd
aphram.melki@jarfalla.se
08-580 286 74

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp