Innehåll

Kan du något av de nationella minoritetsspråken?

Det finns fem minoritetsspråk i Sverige - finska, meänkieli, romani chib, samiska och jiddish. Pratar du något av språken och är intresserad av att bidra till att invånare får prata sitt språk? Då får du gärna fylla i vår enkätundersökning!

Syftet med undersökningen

Vi behöver bli fler som kan erbjuda något av nationella minoritetsspråken. Syftet med enkäten är att hitta personal inom myndighetssidan som har kunskaper inom språken och som skulle vilja använda språket i sitt arbete i kontakten med kommuninvånare. Hur arbetet kan se ut rent praktisk vet vi inte idag, vi hoppas på att hitta individuella lösningar som både passar personal och invånare för att tillgodose service på de olika språken.

Kompetensutbildning i finska

Det kommer även finnas möjlighet till utbildning i finska. Både för personer som enbart vill bättra på språket men även för personer som inte kan språket sedan tidigare. Kursen finansieras av statsbidraget från Länsstyrelsen.

Nationella minoriteter i Sverige

I Sverige har vi en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att skydda, upprätthålla och bevara de nationella minoriteternas språk och kultur. Det betyder att sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar har särskilda rättigheter till att till exempel få information, samråd och sin kultur på sitt språk.

Järfälla kommun ingår dessutom i finskt förvaltningsområde, vilket innebär att sverigefinnar har utökade rättigheter till att få äldreomsorg och förskola på finska samt använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.

Till undersökningen

Enkäten tar cirka två till tre minuter att genomföra och det är helt frivilligt att svara. Sista datum för att svara är 19 juni. Här hittar du undersökningen.

Lagring av information

Svar från enkäten lagras i ett personalsystem där din information om dig som anställd sparas. Informationen kopplas till din anställning och sparas bara så länge du är anställd. Kontakta samordnaren om du vill addera eller ta bort informationen från enkäten om dig. Vill du läsa mer om GDPR, gå till

Personuppgifter och GDPR

För mer information eller vid frågor, kontakta Sandra Häggström, samordnare för finskt förvaltningsområde
Avdelningen för Demokratiutveckling

Telefon: 08-580 245 43
Mobil: 070-002 38 12

E-post: Sandra.haggstrom@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp