Innehåll

Ny i Sverige

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.

Asyl och uppehållstillstånd

Den som kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle.

Så härsöker du asyl

Läs mer om processen på Migrationsverkets

Svenskt personnummer

När du har fått ditt uppehållstillstånd kan du ansöka om ett svenskt personnummer. Detta gör du genom att personligen gå till statens servicekontor i Jakobsberg och registrera dig i Sverige. Ta med ditt uppehållstillstånd och samt den adress som du är folkbokförd på. Inför besöket kan du fylla i och skriva ut anmälan Flytta till Sverige (e-tjänst). Varje sökande ska fylla i en egen anmälan och ta med till servicekontoret (gäller både barn och vuxna). På servicekontoret kommer du att få hjälp med att påbörja processen för ett svenskt personnummer.

Adress till statens servicekontor i Jakobsberg: Riddarplatsen 3, 177 30 Järfälla

Här hittar du e-tjänsten anmälan om att flytta till Sverige:

Läs mer på Skatteverkets hemsida om att ”Flytta till Sverige”.

Skatteverket meddelar dig när ditt ärende är klart. Tänk på att du ska ha ditt namn på dörren och på brevlådan eller på postboxen i entrén. Det är viktigt för att din post ska kunna delas ut och gäller även för dig som är inneboende hos någon eller hyr bostad i andra hand.

Arbetsförmedlingen

Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Hos Arbetsförmedlingen träffar du en handläggare som hjälper dig att göra en plan för din första tid i Sverige så att du ska kunna lära dig svenska samt etablera dig i samhället och på arbetsmarknaden. Planen sträcker sig över två år och kallas för Etableringsplan.

Läs mer om Etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen

Etableringsersättning

Du som har en etableringsplan och följer kan du få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas etableringsersättning. Du ansöker själv på Försäkringskassans hemsida:

Ansök om etableringsersättning

Sjukvård

I Sverige har alla människor rätt att få vård. Du kontaktar själv närmaste vårdcentral eller via ett ombud. Inför besöket ska du ta med ditt uppehållstillstånd från Migrationsverket och ditt LMA-kort samt om du har giltiga ID-handlingar. För vissa personer är uppehållstillståndet och LMA-kortet samma handling, iså fall står LMA-kortnumret på själva uppehållstillståndet.

Tandvård

För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler för tandvård. Fram till det år du fyller 18 år har du rätt till avgiftsfri tandvård. Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta (akut) till en kostnad av högst 50 kronor per besök.

Lär mer här.

Du kan även söka ekonomiskt bistånd för tandvård.

Läs mer här.

Bostad

I många kommuner finns det en bostadsförmedling. Bostadsförmedlingen brukar ha en webbsida där du kan anmäla dig och söka efter lediga lägenheter.

I Järfälla förmedlar det kommunala bolaget Järfällahus AB samt Bostads­förmedlingen i Stockholm AB lediga hyres­rätter - främst första­handskontrakt men även enstaka korttidskontrakt. Det finns även privata bostadsbolag där du kan ställa dig i kö.

Ofta krävs ett svenskt personnummer för att kunna ställa sig i kö. När du har anmält dig måste du gå till webbsidan ofta för att se om det har kommit några nya lediga lägenheter och för att söka. Vem som blir erbjuden bostaden baseras på kötid. Bostads­förmedlingen samarbetar med både privata och kommunala fastighetsägare.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om Sverige som handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är kostnadsfri.

Till Samhällsorienteringen

Svenska för invandrare - SFI

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Till SFI - Svenska För Invandrare

Skolgång för nyanlända barn och ungdomar

På Järfälla språk­centrum erbjuds introduktions­samtal, hälso­undersökning och en första kart­läggning av barnets skol­bakgrund. I samband med det sker ansökan om skolplats. Vårdnads­havaren till ny­anlända barn i åldrarna 6-16 år vänder sig till Järfälla språk­centrum.

Läs mer om Modersmål och nyanlända elever

Nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år kan vända sig till receptionen på Järfälla kompetenscentrum.

Mjölnarvägen 6, 177 41 Järfälla

Telefon: 08 - 580 284 10

Ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid.

Läs mer om ensamkommande barn

Socialtjänsten

Här kan du läsa om vad Socialtjänsten gör.

Läs mer här

Socialtjänsten på olika språk.

Läs mer här

Ekonomiskt bistånd

Om du inte själv kan försörja dig och din familj - med egen inkomst eller på annat sätt - kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Läs mer här.

Aktiviteter i Järfälla

Du kan delta i en mängd aktiviteter för att hjälpa dig med att lära dig språket, få nya vänner och komma in i föreningslivet.

Här kan du vara med.

Kontakta Servicecenter

Om du har frågor är du välkommer att kontakta servicecenter

jarfalla.se/servicecenter eller ring på 08 - 580 285 00

Mer information om att bo i Sverige

Här finns mer information om Sverige för nyanlända

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp