Gå direkt till sidans innehåll

Ny i Sverige

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.

Aktuell information

Läs mer om aktuella aktiviteter du kan delta i och få mer information på sidan Här kan du vara med. Du får även information genom att följa sidan Ny i Järfälla på Facebook.

Asyl och uppehållstillstånd

Den som kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle.

Läs mer om processen på Migrationsverkets webbplats

Den som fått uppehållstillstånd i Sverige ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för etablering i det svenska samhället. Migrationsverket ska se till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Flykting och nyanländ i Järfälla

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får:

Ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar  för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. 

Samhällsorientering / social orientation

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om Järfälla och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Svenska för invandrare - SFI

För att kunna klara sig i ett nytt land är språket viktigt och därför erbjuder Järfälla sfi - svenska för invandrare.

Aktiviteter

Du kan delta i en mängd aktiviteter för att hjälpa dig med att lära dig språket, få nya vänner och komma in i föreningslivet. Läs mer under Här kan du vara med.

Mer information till nyanlända

Här finns mer information om Sverige för nyanlända

Personer som fått uppehållstillstånd före 1 december 2010

De personer som fått permanent uppehållstillstånd före den 1 december 2010 har kommunen helhetsansvaret för. Det nya systemet där Arbetsförmedlingen har helhetsansvaret för flyktingar löper parallellt med det gamla där kommunen har helhetsansvaret till och med 2012.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp