Gå direkt till sidans innehåll

Ny i Sverige

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.

Aktuell information

Läs mer om aktuella aktiviteter du kan delta i och få mer information på sidan Här kan du vara med. Du får även information genom att följa sidan Ny i Järfälla på Facebook.

Asyl och uppehållstillstånd

Den som kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle.

Läs mer om processen på Migrationsverkets webbplats

Den som fått uppehållstillstånd i Sverige ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för etablering i det svenska samhället. Migrationsverket ska se till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Flykting och nyanländ i Järfälla

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får:

Ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar  för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. 

Samhällsorientering / social orientation

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om Järfälla och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Svenska för invandrare - SFI

För att kunna klara sig i ett nytt land är språket viktigt och därför erbjuder Järfälla sfi - svenska för invandrare.

Aktiviteter

Du kan delta i en mängd aktiviteter för att hjälpa dig med att lära dig språket, få nya vänner och komma in i föreningslivet. Läs mer under Här kan du vara med.

Mer information till nyanlända

Här finns mer information om Sverige för nyanlända.

Information till nyanlända ensamkommande barn och unga

Personer som fått uppehållstillstånd före 1 december 2010

De personer som fått permanent uppehållstillstånd före den 1 december 2010 har kommunen helhetsansvaret för. Det nya systemet där Arbetsförmedlingen har helhetsansvaret för flyktingar löper parallellt med det gamla där kommunen har helhetsansvaret till och med 2012.

Upp