Innehåll

Ny i Sverige

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.

Asyl och uppehållstillstånd

Den som kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle.

Läs mer om processen på Migrationsverkets

Etablering

Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Hos Arbetsförmedlingen träffar du en handläggare som hjälper dig att göra en plan för din första tid i Sverige så att du ska kunna lära dig svenska samt etablera dig i samhället och på arbetsmarknaden. Planen sträcker sig över två år och kallas för Etableringsplan.

Läs mer om Etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen

Etableringsersättning

Du som har en etableringsplan och följer kan du få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas etableringsersättning. Du ansöker själv på Försäkringskassans hemsida:

Ansök om etableringsersättning

Nyanländ i Järfälla

Kommunen ansvarar utöver den grundläggande kommunala servicen för att nyanlända personer får:

Samhällsorientering / civic orientation

Samhällsorienteringen är en kurs om Sverige som handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är kostnadsfri.

Till Samhällsorienteringen

Svenska för invandrare - SFI

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Till SFI - Svenska För Invandrare

Skolgång för nyanlända barn och ungdomar

På Järfälla språk­centrum erbjuds introduktions­samtal, hälso­undersökning och en första kart­läggning av barnets skol­bakgrund. I samband med det sker ansökan om skolplats. Vårdnads­havaren till ny­anlända barn i åldrarna 6-16 år vänder sig till Järfälla språk­centrum.

Läs mer om Modersmål och nyanlända elever

Nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år kan vända sig till receptionen på Järfälla kompetenscentrum.

Ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid.

Läs mer om ensamkommande barn

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp