Innehåll

Etablering

Under de första två åren i Sverige har alla nyanlända flyktingar och invandrare rätt till en individuell introduktion. Detta ska hjälpa den nyanlände att komma ut i arbete så snabbt som möjligt.

Myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att ordna detta stöd.

Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringen och gör upp en etableringsplan tillsammans med den nyanlände.

Kommunen har ansvaret för svenskundervisning, samhällsintroduktion, viss hjälp med bostäder osv.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp