Innehåll

Samhällsorientering / civic orientation

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Civic orientation is a course about Swedish society, for those who have recently arrived in Sweden. (Please, scroll down for information in English and other languages.)

Kursens upplägg

Kurser erbjuds både i klassrum och som fjärrundervisning. Klassrumskurser erbjuds på olika platser i hela länet. I de digitala kurserna är det en första träff den första dagen i kursen i centrala Stockholm. Därefter läser deltagarna kursen digitalt med hjälp av dator, läsplatta eller mobiltelefon.
Deltagarna får sms eller mejl innan det är dags att starta kursen.

Vad innebär samhällsorientering?

Kursen samhällsorientering handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är kostnadsfri.

Kursinnehåll samhällsorientering

Åtta teman ingår i kursen:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Information på utbildningsanordnarens webbplats

Vem kan gå kursen i samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är för dig som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och för dig mellan 18 och 65 år, som är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare

Så anmäler du dig

Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, skicka e-post till infosam@edu.stockholm.se.

Kontakta kommunens servicecenter så hjälper vi dig vidare.

Telefon: 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Besöksadress:

Riddarplatsen 5, Jakobsberg


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp