Gå direkt till sidans innehåll

Samhällsorientering / social orientation

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Social orientation is a course about Swedish society, for those who have recently arrived in Sweden. (Please, scroll down for information in English and other languages.)

Kurserna blir digitala med anledning av Covid-19


På grund av smittorisken av coronaviruset (Covid-19) pausades kurserna i samhällsorientering den 18 mars. Kurserna kommer att starta igen med fjärrundervisning. De första kurserna börjar måndagen den 30 mars.Kurserna kommer att vara under samma tider som den ordinarie kursen. Deltagarna kommer få sms och/ eller mejl när det är dags för deras kurs att starta.Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, mejla infosam@edu.stockholm.seDu hittar aktuell information om samhällsorientering på webbplatsen nyistockholm.se.

Kursen samhällsorientering handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är kostnadsfri.

Kursinnehåll samhällsorientering

Åtta teman ingår i kursen: 

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Information på utbildningsanordnarens webbplats

Vem kan få samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är för dig som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och för dig mellan 18 och 64 år, som är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:
• medborgare i ett EES-land eller Schweiz
• gymnasiestuderande  
• arbetskraftsinvandrare
• gäststuderande/gästforskare

Så anmäler du dig

Kontakta kommunens servicecenter så hjälper vi dig vidare.
Telefon: 08-580 285 00
E-post: kontakt@jarfalla.se
Besöksadress: Riddarplatsen 5, Jakobsberg

Information in English

Course contents social orientation

The course covers eight themes: 
• Arriving in Sweden
• Living in Sweden
• Supporting yourself and developing in Sweden
• The individual’s rights and obligations
• Starting a family and living with children in Sweden
• Having an influence in Sweden
• Looking after your health in Sweden
• Growing older in Sweden

Who can attend social orientation?

Social orientation is a course for those aged between 18 and 64 who have recently arrived in Sweden, and who have an establishment plan or are close relative immigrants (and were first registered in a municipality after 1 May 2013).

Social orientation is not offered to:
• citizens of an EEA country or Switzerland
• upper secondary level students
• immigrant workers
• visiting students/visiting researchers

How to apply

Please, contact the Service centre in Järfälla.
Phone: 08-580 285 00
Email: kontakt@jarfalla.se
Address: Riddarplatsen 5, Jakobsberg.

Senast uppdaterad: 2019-02-18

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp