Innehåll
Kvinna och man sitter vid ett skrivbord och antecknar.

SFI - Svenska för invandrare

SFI är en utbildning i svenska språket. Du lär dig också om det svenska samhället. Vi har antagning cirka en gång i månaden. Ibland är det kö.

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI), är för dig som inte har svenska som modersmål, men vill lära dig svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket så att du kan kommunicera i vardags-, studie- och arbetsliv. Du ska vara minst 16 år och ha svenskt personnummer, eller vara EU-medborgare med samordningsnummer.

Vanliga frågor och svar

Jag har ansökt - vad händer nu?

Vi skickar sms när du har fått en plats. Ibland får du först skriva ett prov för att vi ska veta vilken kurs du ska börja på. Vi har antagning cirka en gång i månaden.

Observera att det kan vara fullt på SFI-kursen. I så fall ställs du i kö enligt ansökningsdatum.

Hur länge läser man SFI?

På SFI har du lektioner 3 timmar varje dag. Hur länge du läser på SFI varierar.

Läs mer om undervisningen på SFI här.

Hur gör jag en prövning om jag redan kan kursmaterialet?

Prövning är för den som redan kan kursmaterialet och vill få sina kunskaper testade. Om man klarar testet får man betyg i kursen.

Prövning kan även göras i redan avslutade kurser för den som vill höja sitt betyg. Inför en prövning ingår ingen undervisning eller lärarhandledning.

Observera! På Lärcentrum görs endast prövning i de kurser som vi undervisar i.

Anmäl dig till prövning här

Vi erbjuder prövning endast i dessa kurser:

  • Alla SFI-kurser
  • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1-4
  • Svenska som andraspråk 1-3
  • Engelska 5-6

Hur går det till?

Prövning omfattar hela innehållet i kursen. Det kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter. Om kursen har ett nationellt prov ingår provet i allmänhet i prövningen.

Vem får pröva?

För grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning behöver du vara minst 20 år eller vara inskriven som elev på Lärcentrum.

För att göra prövning i SFI - svenska för invandrare behöver du vara minst 20 år.

Innan anmälan

Kontakta studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål.

Kursplaner/betygskriterier finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Jag är yrkesutbildad och vill lära mig svenska

För dig som har en yrkesutbildning eller vill starta företag finns det möjlighet att läsa på SFX. Här erbjuds yrkessvenska, yrkeskurser och mycket mer.

Läs mer om SFX här.

Har du frågor om anmälan?

Mejla till kontakt@jarfalla.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp