Innehåll

Vuxenutbildning i svenska (SFI)

Har du inte svenska som modersmål? Här hittar du information om vuxenutbildningar och kurser i svenska, som SFI, SFY och SFX, samt information om Järfälla kommuns språkcafé.

SFI - Svenska för invan­drare

Svenska för invandrare omfattar allt från nybörjare till avslutad SFI kurs D. SFI ges på kommunens egen skola Järfälla Lärcentrum.

Swedish for immigrants includes everything from beginners to completed SFI course D. SFI is given at the municipality's own school Järfälla Lärcentrum.

Läs mer om SFI på Järfälla Lärcentrum

SFI-anmälan

Läsa SFI i annan kommun?  Läs mer här

SFY - Svenska i kombination med yrkesutbildning.

SFY är en utbildning i svenska i kombination med yrkeskurser och praktik på en arbetsplats.

SFY is an education in Swedish in combination with vocational courses and internships at a workplace.

Läs mer och ansök till SFY

SFX - Svenska för yrkesutbildade

SFX är kursen för dig som redan har ett yrke och snabbt vill lära dig svenska för att börja jobba.

SFX is the course for you who already have a profession and want to quickly learn Swedish to start working.

Läs mer och ansök

SVA - Svenska som andraspråk

För dig som har avslutat SFI kurs D. Svenska som andraspråk finns på grundläggande och gymnasial nivå.

Läs mer om svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Läs mer om svenska som andraspråk på gymnasial nivå

Allmän kurs - Svenska som andraspråk på Folkhögskolan

Annat förstaspråk än svenska? Klar med introduktionsprogrammet eller SFI kurs C eller D? Bli färdig med grundskolan eller påbörja studier på gymnasienivå på kursen svenska som andraspråk.

First language other than Swedish? Finished with the introductory program or SFI course C or D? Finish primary school or start studies at upper secondary school level in the course Swedish as a second language.

Läs mer om Allmän kurs - Svenska som andraspråk på Folkhögskolan här

Språkcafé och aktiviteter för nyanlända

Fika och träna på att prata svenska i grupp tillsammans med en svensk samtalsledare.

Coffee and practice speaking Swedish in a group together with a Swedish conversation leader.

Läs mer om språkcafé och aktiviteter för nyanlända

Samhällsorientering och civic orientation

En kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige.

A course on Swedish society for those who are new to Sweden.

Läs mer om samhällsorientering och social orientation här

Framtidsprogrammet

För nyanlända kvinnor mellan 18-29 år som bor i Stockholm stad eller Järfälla kommun och vill börja jobba. Projektet hjälper dig närmare arbetsmarknaden genom utbildningsträffar och mentorskap.

Läs mer om Framtidsprogrammet här.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp