Gå direkt till sidans innehåll

Samverk­ansplatt­form

Järfälla kommun utvecklar 2016-2017 en samverkans­platt­form i syfte att stärka samverkan och nät­verk med civilsam­hälle och näringsliv i frågor kring inte­gration. På så sätt möter vi på bästa sätt tillsammans våra nya medborgare. Projektet finansieras med medel från Läns­styrelsen i Stock­holms län. 

Samverkan med civil­samhälle och näringsliv

Järfälla kommuns sam­verkans­plattform för inte­gration är till för organi­sationer ur civilsamhället (föreningar, trossamfund etc) och närings­livet som vill samverka med varandra och Järfälla kommun i integrations­arbetet. Är din organisation är intresserad att vara med i vår samverkans­plattform om integration? Välkommen att sända e-post till integration@jarfalla.se.

Bli Järfälla­kompis eller mentor!

Du som är aktiv i en förening eller trossamfund i Järfälla kan bli både Järfällakompis (vän med en nyanländ) och mentor. Välkommen att höra av dig för mer information till integration@jarfalla.se.

Medverkande organisationer

Här kan du se mer om deltagande organisationer från civil­samhället som tidigare anmält intresse att delta i samverkans­plattformen.

Vill ni vara med?

Vill er organisation delta i samverkans­plattformen? Välkomna att kontakta integration@jarfalla.se för mer information.

Information på Facebook

Genom att följa Facebook­sidan Integration Järfälla får du regel­bundna upp­dateringar kring arbete med integration och mottagande i Järfälla kommun, samt om samverkans­plattformen och aktuella aktiviteter.

Mer information

Läs mer om våra med­verkande, eller information om ni vill engagera er, under civilsamhälle respektive näringsliv.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp