Gå direkt till sidans innehåll

Samverk­ansplatt­form

Järfälla kommun utvecklar 2016-2017 en samverkans­platt­form i syfte att stärka samverkan och nät­verk med civilsam­hälle och näringsliv i frågor kring inte­gration. På så sätt möter vi på bästa sätt tillsammans våra nya medborgare. Projektet finansieras med medel från Läns­styrelsen i Stock­holms län. 

Samverkan med civil­samhälle och näringsliv

Järfälla kommuns sam­verkans­plattform för inte­gration är till för organi­sationer ur civilsamhället (föreningar, trossamfund etc) och närings­livet som vill samverka med varandra och Järfälla kommun i integrations­arbetet. Är din organisation är intresserad att vara med i vår samverkans­plattform om integration? Välkommen att sända e-post till integration@jarfalla.se.

Bli Järfälla­kompis eller mentor!

Du som är aktiv i en förening eller trossamfund i Järfälla kan bli både Järfällakompis (vän med en nyanländ) och mentor. Välkommen att höra av dig för mer information till integration@jarfalla.se.

Medverkande organisationer

Här kan du se mer om deltagande organisationer från civil­samhället som tidigare anmält intresse att delta i samverkans­plattformen.

Vill ni vara med?

Vill er organisation delta i samverkans­plattformen? Välkomna att kontakta integration@jarfalla.se för mer information.

Information på Facebook

Genom att följa Facebook­sidan Integration Järfälla får du regel­bundna upp­dateringar kring arbete med integration och mottagande i Järfälla kommun, samt om samverkans­plattformen och aktuella aktiviteter.

Mer information

Läs mer om våra med­verkande, eller information om ni vill engagera er, under civilsamhälle respektive näringsliv.

Senast uppdaterad: 2018-11-09

Upp