Gå direkt till sidans innehåll

Hållbarhets­arbete

Järfälla kommun medverkar till ett uthålligt samhälle genom att arbeta efter FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår miljöbarometer kan du följa kommunens arbete med miljöplanen. Vi redovisar hur miljömålen i kommunens miljöplan uppfylls och genom nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren.

Järfälla kommuns arbete med Agenda 2030

Exempel på vad Järfälla kommun gör inom hållbarhetsområdet:

Jämställdhet

Järfälla kommuns jämställdhetsplanPDF

Rent vatten och sanitet

Miljöplan 2016–2024 för Järfälla kommun med bolagPDF

Kemikalieplan 2016-2024 med utfasningslista

Hållbar energi för alla

Energi- och klimatrådgivning

Anständiga arbetsvillkor

Järfälla kommun har en finanspolicyPDF och en inköps- och upphandlingsstrategi.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Samverkansprojekt med KTH, utbyggnad av Mälarbanan samt tunnelbana.

Minskad ojämlikhet

DemokratiplanPDF

Hållbara städer och samhällen

Kommunen har en översiktsplan som täcker hela kommunens yta och redovisar kommunens vilja för den framtida mark- och vattenanvändningen i stora drag.

Barkarby Science

Barkarby Science är en arena för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Bolagets mål är att bidra till att en hållbar stad byggs, där människan trivs och mår bra. Staden ska upplevas som attraktiv både under byggfasen och när den är färdigutbyggd.

Barkarby Science webbplats

Hållbar konsumtion och produktion

Arbetsmarknadsenheten arbetar med matchning och arbetsprövning för unga och vuxna med behov av stöd och hjälp för att bli själv­försörjande. Verksamheten arbetar bland annat med återbruk genom att restaurera cyklar.

Avfallsföreskrifter och Avfallsplan

Bekämpa klimatförändringen

I miljöplanen finns mål om minskad klimatpåverkan. Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att energieffektivisera.

Ekosystem och biologisk mångfald

Stora delar av Järfälla kommuns naturområden är skyddade som naturreservat med goda möjligheter till utflykter, vandring och naturupplevelser.

Fredliga och inkluderande samhällen

Järfälla kommun utvecklar en samverkansplattform i syfte att stärka samverkan och nätverk med civilsamhälle och näringsliv i frågor kring integration.

Järfällas trygghetsvärdar finns ute på kvällar, nätter och vardagar och bidrar till trygghet för alla som bor i Järfälla, eller passerar förbi.

Järfälla kommun arbetar aktivt med likabehandlings­arbete. Varje förskola, grundskola och fritidshem ska årligen beskriva hur de arbetar i en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Senast uppdaterad: 2019-04-04

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp