Gå direkt till sidans innehåll

E-faktura till privat­person

Alla kommunens fakturor till privat­personer går att få som e-faktura. An­mälan om e-faktura görs via din internet­­bank. För mer infor­mation om internet­­bankerna och han­teringen där hän­visas till bankernas information.

Anmälan

  1. Logga in på din Internetbank.
  2. Klicka dig fram till "Anmälan e-faktura"/"Anmälan elektronisk faktura" eller liknande.
  3. Sök efter Järfälla kommun och anmäl dig. I internet­bankerna finns tre olika anmälnings­alternativ gällande Järfälla kommun.

Separat anmälan måste göras för de olika fakturorna som är aktuella för dig enligt nedan:

  • VA (vatten och avlopp) / Avfall — pg 4912802-8  
  • Hyror - pg 891503-5 - hyresdebiteringar för kommunens egna fastigheter. OBS! Gäller ej hyror till Järfällahus AB (JHAB).
  • Övrigt - pg 4867604-3 - all annan debitering från kommunen,till exempel barnomsorg, äldre- och handikapp­omsorg, kort­tidsboende,  trygghets­larm, kulturskole­avgifter, tillsyns­avgifter.

Om du är osäker vilken faktura­­typ du ska anmäla dig för - kontrollera vilket plus­giro­nummer som är angivet på din pappersfaktura och jämför med samman­ställningen ovan.

  • För fakturatypen VA/Avfall ska ditt kund­nummer anges vid anmälan till internet­banken. Kundnumret hittar du på din faktura.
  • För fakturatyperna Hyror och Övrigt är det ditt person­nummer som används. Detta kommer automatiskt upp vid anmälan. För att e-faktura ska fungera måste faktura­mottagaren, det vill säga den person som står på fakturan, vara samma person som är inne­havaren av bank­kontot/internet­banken.

Betalnings­påminnelse vid obetald e-faktura

Om du har anmält dig till e-faktura kommer eventuell påminnelse vid utebliven betalning att skickas i pappers­format som vanligt brev.

Bilaga till e-faktura

Eventuell bilaga kan ej skickas med e-faktura.

I de fall en faktura innehåller en allmän bilaga anges detta på e-fakturan och den länk som finns på fakturan kan användas för att nå bilagan elektroniskt.

I de fall en faktura innehåller en bilaga som bara gäller en enskild faktura­mottagare skrivs både faktura och bilaga ut på papper som skickas med vanlig postbefordran.

Kreditering e-faktura

För vatten- och avlopp samt avfall kan kreditering tyvärr inte göras elektroniskt. Om kreditfaktura behöver skickas till privatperson som anmält sig till e-faktura kommer kreditfakturan att skickas på papper.

Kombinera e-faktura med autogiro

Det går att kombinera e-faktura med autogiro. Fakturan skickas till din internet­bank där du kan läsa den. Betalningen sker sedan på förfallo­dagen automatiskt utan att du behöver godkänna betalningen.

När det gäller fakturor avseende Hyror och Övrigt är det viktigt att observera följande:

Med enbart autogiro kan en annan person stå som betalare än den som står som faktura­mottagare. Av säkerhets­skäl är denna lösning bortvald för e-faktura. För att kombinera e-faktura och autogiro måste både e-faktura och autogiro ansökas av den person som är faktura­mottagare.

Upp