Gå direkt till sidans innehåll

Övriga fakturor

I fakturatypen Övrigt ingår fakturor från flera olika förvalt­ningar.

Barnomsorgs­avgifter

Fakturan skickas ut omkring den 10:e varje månad och avser samma månad. Förfallo­dag är alltid den sista i samma månad.

Äldre- och handi­kapp­omsorg

I detta ingår även matlådor, trygghets­larm korttids­boende, hemtjänst­avgifter, mat­kostnader på äldre­boenden med mera. Fakturan betalas i efterskott, förfallo­dag är den sista i samma månad.

Kulturskole­avgifter

Faktura skickas normalt ut en gång per termin. Förfallo­dagen infaller 30 dagar efter faktura­datum.

Diverse fakturor

Till exempel bygglov, miljö­tillsyn, kartutdrag, enstaka uthyrningar av skol­lokaler. Dessa så kallade ströfakturor skickas löpande och förfallo­dag är alltid 30 dagar efter faktura­datum.

Övriga upp­lysningar

Det är kommunens ekonomi­avdelning som administrerar fakturorna ovan. Ansvaret för innehållet i fakturan har dock respektive förvaltning som lämnat uppgifterna till fakturan.

Vid frågor gällande fakturan ska kontakt tas med den hand­läggare som står på fakturan.

Betalas inte fakturan på förfallo­dagen skickas betalnings­påminnelse och påminnelse­avgift påföres. Om fakturan fortfarande inte betalas skickar kommunen över ärendet till Svea inkasso som handlägger inkasso­kravet. Vid frågor gällande inkassokrav ska kontakt tas med handläggare på Svea inkasso.

E-faktura

Samtliga fakturor ovan går att få som e-faktura till privat­person.

Här kan du läsa mer e-faktura

Autogiro

Vissa av fakturorna ovan går att ansluta till autogiro.

Här kan du läsa mer om anmälan till autogiro samt hämta blankett för anmälan

Upp