Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­ens organ­isation

Organisationsbild över fullmäktige och nämnder i Järfälla kommun

Kommunens politiska organisation består av kommun­full­mäktige och kommun­­styrelsen samt åtta fack­nämnder.

Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag". Alla ledamöter i kommunfullmäktige är folkvalda. Här tas beslut i alla stora och viktiga frågor som rör Järfälla kommun och därmed alla Järfällabor till exempel om den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, budget och över­gripande mål och inriktning för kommunens ansvars­områden.

Det är kommun­fullmäktige som tar de övergripande besluten.

Du kan titta på kommun­fullmäktiges samman­träden här på webbplatsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommun­fullmäktige beslutar om och har också övergripande ansvar för att besluten verkställs.

Kommunstyrelsen är den nämnd som vi kan kalla "kommunens regering". Den har övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Nämnder

Nämnderna svarar för de uppgifter som enligt olika lagar (socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygg­lagen, miljöbalken och många andra lagar) ligger på kommunerna. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvars­fördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

En ansvarig förvaltningschef (-direktör) biträder respektive nämnd/styrelse med fokus på att leverera bra besluts­underlag, verkställa nämnd­beslut och vara egen regi-verksamhetens yttersta ledare. Själv­ständigheten för kommunens resultatenheter förstärks ytterligare.

Senast uppdaterad: 2019-02-13

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp