Gå direkt till sidans innehåll

Bolag, stiftelser och fonder

Kommunens koncernföretag omfattar de större företag och kommunalförbund där kommunen har ett betydande inflytande. Dessa är Järfällahus AB, Järfälla Näringsliv AB och Kommunal­förbundet Brandkåren Attunda.

Förutom dessa aktieinnehav äger kommunen 100 procent av aktierna i Bolinders Drabantstaden AB och Phalaenopsis AB.

Kommunens samägda företag utan betydande inflytande omfattar de företag där kommunens ägarandel varierar mellan 0,1 och 15 procent. Dessa är Barkarby Science AB, Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB), AB Vårljus (HVB-hem), Stockholmsregionens Försäkring AB, Kommentus AB och Kommunalförbundet Norrvatten.

Vidare förvaltar kommunen en stiftelse och två donations­fonder: Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond, Sven Emil Hagstedts Minne, Stipendiefonden Järfälla Skolor.

Koncernföretag

 • Järfällahus AB
 • Järfälla Näringsliv AB
 • Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Övriga företag

 • Barkarby Science AB
 • Bolinders Drabantstad AB
 • Kommentus AB
 • Kommunalförbundet Norrvatten
 • Phaleanopsis AB
 • Stockholmsregionens Försäkrings AB
 • Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB)
 • AB Vårljus

Stiftelser och fonder

 • Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond
 • Sven Emil Hagstedts Minne
 • Stipendiefonden Järfälla Skolor

Senast uppdaterad: 2019-12-20

Upp