Gå direkt till sidans innehåll

Tillgäng­lighets­rådet

Kommunen har ett tillgänglighet­sråd som är knutet till tekniska nämnden. I rådet sitter både politiker och före­trädare för ­organ­isationer för personer med funktionsvariationer

Rådets uppgift är att bevaka frågor rörande tillgängligheten i kommunens anläggningar och tjänster. Ofta handlar det om frågor som rör tillgänglig­heten i samhället och där kan rådet ta initiativ till att föreslå förbättringar. Rådet är ett viktigt forum för infor­mations­utbyte och samråd i frågor som rör funktions­hindrade. Rådet har inte rätt att behandla enskilda ärenden, som till exempel när någon anser sig ha blivit diskriminerad.

Förtroendevalda

Handlingar

Arbetsordning för Järfälla kommuns tillgänglighets­rådPDF

Skicka e-post till tillgänglighetsrådet

Förtroendevalda

Leda­möter

Parti

Nämnd

Roll

Marcus Gry

(M)

Tek­niska nämnden

Ord­förande

Emanuel Alvarez

(MP)

Tek­niska nämnden

Ersätt­are

Dan Engstrand

(M)

Socialnämnden

Ledamot

Bengt Harju

(S)

Äldrenämnden

Ersätt­are


Företrädare - organisationer för personer med funktionsvariationer

Ledamöter

Uppdrag

Roll

Inga Hägerbring

HSO

­ordförande

Krister Björnsjö

HSO

vice ordförande


Adjungerade ledamöter

Ledamöter

Uppdrag

Anita Gröning Persson

SFP

Handlingar

Senast uppdaterad: 2020-01-13

Upp