Gå direkt till sidans innehåll

Tjänste­mannaorganisation och ledning

Organisationsbild över förvaltningar och bolag inom Järfälla kommun

Kommunens tjänste­manna­organisation består av sex för­valtningar där det över­gripande an­svaret ligger hos kommun­direktören som också är chef för kommun­styrelse­förvaltningen. Varje för­valt­ning har en förvalt­nings­direktör som högsta tjänste­man.

Vidare finns även kommunledningsgruppen som svarar för samordning och prioritering av kommun­gemen­samma frågor så att kommunen utvecklas i positiv riktning och uppnår sina mål.

Kommunledningsgruppen

Kommun­styrelse­förvaltningen

Tillförordnad kommundirektör

Johan Bergman
johan.bergman@jarfalla.se     

Ekonomidirektör

Karin Holmlund
karin.holmlund@jarfalla.se

Samhällsbyggnads­direktör

Emelie Grind
emelie.grind@jarfalla.se

Personaldirektör

Birgitta Orbert
birgitta.orbert@jarfalla.se

Kommunikationschef

Per Rydén
per.ryden@jarfalla.se

Barn- och ungdoms­förvaltningen

Barn- och ungdomsdirektör

Annika Ramsell
annika.ramsell@jarfalla.se

Förskola och grundskola

Verksamhetschef för elever 0-16 år:
Anneli Jeppsson
anneli.jeppsson@jarfalla.se

Kompetens­förvaltningen

Utbildnings- och arbets­marknads­direktör

Carina Karlsson
carina.karlsson@jarfalla.se

Kultur-, demo­krati- och fritids­förvaltningen

Kultur- och fritidsdirektör

Pernilla Järverot
pernilla.jarverot@jarfalla.se

Social­förvaltningen

Socialdirektör

Jenny Wilhelmsson
jenny.wilhelmsson@jarfalla.se

Äldre och funktions­hinder

Avdelningschef:
Anneli Lagerberg
anneli.lagerberg@jarfalla.se

Individ- och familje­omsorg

Avdelningschef:
Lotta Erlandsson
lotta.erlandsson@jarfalla.se

Vård och omsorg - funktionsnedsättning

Avdelningschef:
Anneli Lagerberg
anneli.lagerberg@jarfalla.se

Vård och omsorg - äldre

Avdelningschef:
Helena Ahlskog
helena.ahlskog@jarfalla.se

Bygg och miljö­förvaltningen

Tillförordnad bygg- och miljödirektör

Nina Karlsson
nina.karlsson@jarfalla.se   

Bygg och miljöförvaltningen Veddesta

Avdelningschef:
Mattias Larsson
mattias.larsson@jarfalla.se

Bygglov

Avdelningschef:
Amanda Touman Redstorm
amanda.touman.redstorm@jarfalla.se

Fastighet

Avdelningschef:
Roland Eriksson
roland.eriksson@jarfalla.se

Kart och GIS

Avdelningschef:
Heidi Wennberg
heidi.wennberg@jarfalla.se

Kvalitet och verksamhetsstöd

Avdelningschef:
Eva Assarsson
eva.assarsson@jarfalla.se

Miljö och hälsa

Avdelningschef:
Jenny Färm
jenny.farm@jarfalla.se

Park och gata

Avdelningschef:
Hans Enelius
hans.enelius@jarfalla.se

Projektledning

Avdelningschef:
Nina Karlsson
nina.karlsson@jarfalla.se

Vatten och avfall

Avdelningschef:
Jan Kettisen
jan.kettisen@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2020-04-29

Upp