Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­lednings­gruppen

Kommunledningsgruppen ska svara för samordning och prioritering av kommun­gemen­samma frågor så att kommunen utvecklas i positiv riktning och uppnår sina mål. Vidare ska gruppen stödja kommun­direktören och gruppens medlemmar i sina respektive uppdrag. Gruppens huvuduppgifter är att samordna, prioritera och stödja.

Kommun­lednings­gruppen består av

Johan Bergman
Tillförordnad kommundirektör
E-post: johan.bergman@jarfalla.se

Karin Holmlund
Ekonomidirektör
E-post: karin.holmlund@jarfalla.se

Per Rydén
Kommunikationschef
E-post: per.ryden@jarfalla.se

Annika Ramsell
Barn- och ungdomsdirektör
E-post: christina.dahlin@jarfalla.se

Carina Karlsson
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
E-post: carina.karlsson@jarfalla.se

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
E-post: pernilla.jarverot@jarfalla.se

Nina Karlsson
Tillförordnad bygg- och miljödirektör
E-post: nina.karlsson@jarfalla.se

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör
E-post: jenny.wilhelmsson@jarfalla.se

Birgitta Orbert
Personaldirektör
E-post: birgitta.orbert@jarfalla.se

Emelie Grind
Samhällsbyggnadsdirektör
E-post: emelie.grind@jarfalla.se

Fredrik Persson
VD Järfälla Näringsliv AB
E-post: fredrik.persson@jarfalla.se

Lars Björnsson
Utredare och sekreterare
E-post: lars.bjornsson@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2020-04-29

Upp