Gå direkt till sidans innehåll

Samman­trädesdatum

Här hittar du en förteckning över våra sammanträdes­dagar.

Barn- och ungdomsnämnden

6 februari
5 mars
16 april - Obs! Inställt
25 maj
24 september
12 november
3 december

Brandkåren Attundas förbundsdirektion

Datum publiceras senare.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

26 februari
22 april (extra sammanträde) - Obs! Inställt
20 maj
17 juni
23 september
4 november
16 december

Kommunfullmäktige

13 januari
17 februari
30 mars - Obs! Inställt
11 maj
15 juni
24 augusti (extrainsatt)
21 september
19 oktober
23 november

Kommunstyrelsen

3 februari
16 mars
30 mars - Obs! Inställt
27 april
1 juni
7 september
5 oktober
9 november
14 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

29 januari
11 mars
23 april
27 maj
2 september
30 september
4 november
9 december

Kommunstyrelsens innovationsutskott

4 mars
3 juni - Obs! Inställt
9 september
11 november

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet

5 februari
15 april
3 juni
26 augusti
7 oktober
2 december

Kommunstyrelsens planutskott

19 februari
25 mars
6 maj
10 juni
16 september
14 oktober
18 november
16 december

Kompetensnämnden

3 mars
21 april - Obs! Inställt
26 maj - Obs! Inte offentligt i nuvarande situation.
22 september
1 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

18 februari
14 april
12 maj
29 september
8 december

Miljö- och bygglovsnämnden

21 januari
18 februari
17 mars - Obs! Inställt
21 april
19 maj
23 juni
18 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december

Socialnämnden

20 februari
21 april - Obs! Inställt
19 maj
11 juni
24 september
22 oktober
3 december

Styrelsen för Järfällahus AB

Datum publiceras senare.

Tekniska nämnden

20 februari
19 mars - Obs! Inställt
23 april
19 maj
17 juni
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Valnämnden

Inga sammanträden är planerade under 2020.

Äldrenämnden

23 januari (extra sammanträde)
5 mars
16 april - Obs! Inställt
18 maj
18 juni
28 september
29 oktober
10 december

Samtliga nämnders sammanträdesdatum 2020

Senast uppdaterad: 2020-05-19

Upp