Gå direkt till sidans innehåll

Samman­trädesdatum

Här hittar du en förteckning över våra sammanträdes­dagar 2019.

Barn- och ungdomsnämnden

17 januari
5 mars
16 maj
27 maj
26 september
7 november
5 december

Brandkåren Attundas förbundsdirektion

Datum publiceras senare.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

9 januari
20 februari
15 maj
19 juni
25 september
13 november
11 december

Kommunfullmäktige

11 februari
18 mars
23 april
20 maj
17 juni
23 september
21 oktober
25 november

Kommunstyrelsen

28 januari
4 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

23 januari
20 februari
3 april
2 maj
29 maj
4 september
2 oktober
6 november
3 december

Kommunstyrelsens innovationsutskott

3 april
22 maj
19 september
21 november

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet

25 september
25 november

Kommunstyrelsens planutskott

30 januari
13 mars
10 april
15 maj
11 juni
11 september
16 oktober
13 november
11 december

Kompetensnämnden

15 januari
19 februari
25 april
28 maj
24 september
5 november
3 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

22 januari
19 februari
2 april
14 maj
24 september
3 december

Miljö- och bygglovsnämnden

8 januari
29 januari
19 februari
19 mars
9 april
7 maj
21 maj
25 juni
20 augusti (reservdatum)
17 september
15 oktober
19 november
17 december

Socialnämnden

3 januari
21 februari
28 mars
16 maj
13 juni
26 september
24 oktober (temadag)
12 december

Styrelsen för Järfällahus AB

Datum publiceras senare.

Tekniska nämnden

10 januari
21 februari
21 mars
11 april
9 maj
23 maj
13 juni
19 september
17 oktober
21 november
12 december

Valnämnden

Datum publiceras senare.

Äldrenämnden

10 januari
28 februari
4 april
23 maj
3 oktober
7 november (temadag)
5 december

Samtliga nämnders sammanträdesdatum 2019

Senast uppdaterad: 2019-09-30

Upp