Gå direkt till sidans innehåll

Samman­trädesdatum

Här hittar du en förteckning över våra sammanträdes­dagar.

Barn- och ungdomsnämnden

6 februari
5 mars
16 april
25 maj
24 september
12 november
3 december

Brandkåren Attundas förbundsdirektion

Datum publiceras senare.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

26 februari
20 maj
17 juni
23 september
4 november
16 december

Kommunfullmäktige

13 januari
17 februari
30 mars
11 maj
15 juni
21 september
19 oktober
23 november

Kommunstyrelsen

3 februari
16 mars
30 mars
27 april
1 juni
7 september
5 oktober
9 november
14 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

29 januari
11 mars
23 april
27 maj
2 september
30 september
4 november
9 december

Kommunstyrelsens innovationsutskott

4 mars
3 juni
9 september
11 november

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet

5 februari
15 april
3 juni
26 augusti
7 oktober
2 december

Kommunstyrelsens planutskott

19 februari
25 mars
6 maj
10 juni
16 september
14 oktober
18 november
16 december

Kompetensnämnden

3 mars
21 april
26 maj
22 september
1 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

18 februari
14 april
12 maj
29 september
8 december

Miljö- och bygglovsnämnden

21 januari
18 februari
17 mars
21 april
19 maj
23 juni
18 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december

Socialnämnden

20 februari
2 april
19 maj
11 juni
24 september
22 oktober
3 december

Styrelsen för Järfällahus AB

Datum publiceras senare.

Tekniska nämnden

20 februari
19 mars
23 april
20 maj
17 juni
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Valnämnden

Inga sammanträden är planerade under 2020.

Äldrenämnden

23 januari (extra sammanträde)
5 mars
16 april
18 maj
28 september
29 oktober
10 december

Samtliga nämnders sammanträdesdatum 2020

Senast uppdaterad: 2020-01-17

Upp