Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­full­mäktige

Kommun­fullmäktige är kommunens mot­svarighet till riks­dagen. Här tas beslut i alla stora och viktiga frågor som rör kommunen och Järfälla­borna.

Sammanträdesdatum 2019

11 februari
18 mars
23 april
20 maj
17 juni
23 september
21 oktober
25 november

61 ledamöter ingår i full­mäktige. Platserna fördelas på mandat efter antalet röster. I fullmäktige fastställs mål och riktlinjer och med­borgarna är välkomna att lyssna från åhörarläktaren i kommunhuset. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden - en måndag - med sommaruppehåll och direkt­sänds här på webbplatsen via webb-tv.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och du som åhörare kan ta del av mötet från den åhörarläktare som finns i fullmäktiges samman­trädes­sal.

Vad gör kommun­fullmäktige

Fullmäktige beslutar om skatt, budget, årsredovisning och frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktige utser ledamöter till kommunstyrelse och övriga nämnder. Man bestämmer också vilka nämnder som ska finnas.

Ledamöterna har rätt att:

  • väcka ett ärende genom motion 
  • ställa interpellation
  • ställa fråga
  • reservera sig mot ett beslut

Mötena annonseras i lokaltidningarna cirka två veckor före sammanträdena.

Kommunfullmäktiges åtagande

Kommunens politiska nämnder har preciserat sina tjänster i åtaganden så att du ska veta vad du kan förvänta dig. Du kan hämta alla åtagandeblad på kommunens bibliotek samt i receptionerna på Riddarplatsen 5, Vasaplatsen 11 och Vibblabyvägen 3.

Åtagande för tillgäng­lighet och bemötandePDF

Senast uppdaterad: 2019-06-14

Upp