Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, kommunens "regering".

Obs! Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att ställa in det extrainsatta kommunstyrelse­sammanträdet den 30 mars 2020. De ärenden som skulle behandlas där kommer istället att hanteras på kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 27 april 2020. Ett nytt extrainsatt sammanträde kommer dock äga rum den 2 april där enbart ett ärende behandlas: årsredovisningen.

Sammanträdesdatum

3 februari
16 mars
30 mars - Obs! Inställt
27 april
1 juni
7 september
5 oktober
9 november
14 december

Kommunstyrelsen ansvarar för

 • kommunens samlade utveckling 
 • kommunens ekonomiska ställning
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • den kommungemensamma informationsverksamheten
 • den översiktliga samhällsplaneringen
 • det kommunala regelbeståndet
 • utvecklingen av informations- och kommunikationssystem
 • energiplaneringen samt främjandet av energihushållning 
 • kommunens integrationspolitiska arbete

Andra ansvarsområden

 • Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd
 • Kommunstyrelsen är byggnadsnämnd avseende planfrågor enligt plan- och bygglagen

Senast uppdaterad: 2020-03-30

Upp