Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, kommunens "regering".

Sammanträdesdatum 2019

28 januari
4 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december

Kommunstyrelsen ansvarar för

 • kommunens samlade utveckling 
 • kommunens ekonomiska ställning
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • den kommungemensamma informationsverksamheten
 • den översiktliga samhällsplaneringen
 • det kommunala regelbeståndet
 • utvecklingen av informations- och kommunikationssystem
 • energiplaneringen samt främjandet av energihushållning 
 • kommunens integrationspolitiska arbete

Andra ansvarsområden

 • Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd
 • Kommunstyrelsen är byggnadsnämnd avseende planfrågor enligt plan- och bygglagen

Senast uppdaterad: 2019-01-08

Upp