Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, kommunens "regering".

Sammanträdesdatum

3 februari
16 mars
30 mars - Obs! Inställt
27 april
1 juni
7 september
5 oktober
9 november
14 december

Kommunstyrelsen ansvarar för

 • kommunens samlade utveckling 
 • kommunens ekonomiska ställning
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • den kommungemensamma informationsverksamheten
 • den översiktliga samhällsplaneringen
 • det kommunala regelbeståndet
 • utvecklingen av informations- och kommunikationssystem
 • energiplaneringen samt främjandet av energihushållning 
 • kommunens integrationspolitiska arbete

Andra ansvarsområden

 • Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd
 • Kommunstyrelsen är byggnadsnämnd avseende planfrågor enligt plan- och bygglagen

Senast uppdaterad: 2020-03-30

Upp