Gå direkt till sidans innehåll

Kompe­tens­nämnden

Kompetensnämnden ansvarar för gymnasie­utbildning (inkluderat gymnasie­särskolan), vuxen­utbildning (inklu­derat särvux, komvux och SFI) samt arbets­marknads­insatser, i egenskap av arbets­löshets­nämnd.

Sammanträdes­datum 2019

15 januari
19 februari
25 april
28 maj
24 september
5 november
3 december

Kontakt

Kompetensnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen kompetensnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2019-09-09

Upp